Demence si s mozkem zahrává již mnohem dříve než v pozdním stáří. Změna chování patří mezi první signály

Fotografie: Depositphotos

Demence je vážné neurodegenerativní onemocnění, které postihuje stále více lidí. Poznat časné příznaky je klíčové pro včasnou diagnostiku a léčbu.

Demence je složité onemocnění mozku, které postihuje kognitivní funkce a schopnost jedince samostatně fungovat. I když se demence obvykle vyvíjí postupně a ve stáří, časné příznaky se mohou začít ukazovat mnohem dříve. Tyto příznaky mohou být mírné a snadno přehlédnuté, což může zpozdit včasnou léčbu. Proto je důležité znát a rozpoznat časné příznaky demence, abyste mohli vyhledat odbornou pomoc a zlepšit kvalitu života postižené osoby, říká doktor Seunggu Han.

První signály

Jedním z prvních signálů demence může být zhoršující se paměť a problémy s učením. Postižení lidé si mohou začít stěžovat na to, že si nemohou vzpomenout na věci, které by si měli být schopni snadno zapamatovat, jako jsou jména lidí, důležité termíny nebo klíčové události. Člověk s demencí může mít problém něco vysvětlit nebo najít správná slova k vyjádření. Mohou se také zastavit uprostřed věty a nebudou vědět, jak pokračovat.

Ztráta orientace

Dalším častým příznakem demence je ztráta orientace v prostoru a čase. Postižení jedinci mohou začít být dezorientovaní v místech, která jim dříve byla dobře známá, a mohou mít potíže s určením času nebo dat.

Problémy s řešením jednoduchých úkolů

Demence může ovlivnit také schopnost vykonávat jednoduché úkoly a plánovat. Jedinci mohou mít potíže s vařením, oblékáním nebo vypravováním se z domova na cesty. Spolu s bojem o dokončení běžných úkolů může člověk s demencí také bojovat s tím, aby se naučil dělat nové věci nebo dodržovat nové rutiny.

Příznaky Alzheimerovy choroby podle fází vývoje: Od změn nálad až po potíže s jazykem

Demence, paměť, alzheimer
Fotografie: Freepik

Změny v chování a náladě

Někdy mohou časné příznaky demence zahrnovat změny v chování a náladě. Jedinec se může stát více zmateným, podrážděným nebo deprimovaným. To může mít vliv na jejich vztahy s rodinou a přáteli. Spolu se změnami nálady si můžete všimnout i změny osobnosti. Jedním z typických typů změn osobnosti, které lze pozorovat u demence, je posun od stydlivosti nebo tichosti k odvaze.

Jak reagovat?

Pokud si u sebe nebo u svého blízkého všimnete některého z těchto časných příznaků demence, je důležité vyhledat lékařskou radu. Časná diagnóza a vhodná péče mohou zlepšit kvalitu života a zpomalit progresi onemocnění.

Zdroj: Healthline

Psaní článků se zdravotnickou tematikou se začala věnovat hned po studiu vysoké školy. Za celou svou kariéru nastudovala ... [Více o autorovi]