Příznaky Alzheimerovy choroby podle fází vývoje: Od změn nálad až po potíže s jazykem

Fotografie: Depositphotos

Alzheimerova choroba je nebezpečné onemocnění, které ovlivňuje paměť, myšlení a chování jedince. Včasné rozpoznání příznaků může postiženým prodloužit život.

Alzheimerova choroba je typ demence, který ovlivňuje paměť, myšlení a chování. V počátečních stádií tohoto onemocnění se mohou u pacientů vyskytnout určité neurologické potíže a změny osobnosti, nakonec mohou přestat rozeznávat lidi a trpět inkontinencí. Mezi rizikové skupiny patří především lidé starší 65 let, přičemž po stanovení diagnózy s ním lze žít v průměru čtyři až 20 let, říká doktorka Heidi Moawad.

Příznaky mírné formy Alzheimerovy choroby

Časné příznaky Alzheimerovy choroby mohou být mírné a nenápadné. Přesto je však pravděpodobné, že budete mít v rané fázi onemocnění problémy se zapamatováním si nových informací. Mezi hlavní varovné příznaky, které se taktéž mohou vyskytnout, poté patří:

 • ztrácení předmětů a neschopnost vrátit se domů,
 • ztráta paměti, která ovlivňuje každodenní život,
 • potíže s plánováním nebo řešením problémů,
 • delší doba potřebná k provedení běžných denních úkolů,
 • ztráta orientace v čase,
 • potíže s určováním vzdálenosti a rozlišováním barev,
 • potíže s vedením konverzace,
 • nesmyslná rozhodnutí,
 • změny nálady a osobnosti a zvýšená úzkostnost.

Příznaky středně těžké formy Alzheimerovy choroby

Postupem času dochází k degeneraci mozku a zhoršují se jeho funkce – v tomto případě mohou vaši nejbližší rozpoznat změny ve vašem myšlení a chování dříve než vy. Po nějaké době, tedy jakmile odumře více mozkových buněk, budete pociťovat:

 • problémy s rozpoznáváním přátel a členů rodiny,
 • potíže s jazykem a problémy se čtením, psaním nebo prací s čísly,
 • potíže s uspořádáním myšlenek a logickým myšlením,
 • neschopnost učit se novým věcem,
 • výbuchy hněvu,
 • halucinace, bludy, podezíravost nebo paranoiu a podrážděnost,
 • ztrátu kontroly nad svými impulzy,
 • neklid, agitovanost, úzkost, plačtivost a bloudění.
alzheimer demence
Fotografie: Freepik

Příznaky závažné Alzheimerovy choroby

V této fázi onemocnění přibývá mozkových plaků (shluků bílkovin, které ničí mozkové buňky) a spletí (odumírajících nervových buněk, jež se vzájemně omotávají). Jedná se o končené stádium, kdy lidé ztrácí kontrolu nad fyzickými funkcemi a jsou závislí na péči druhých. V této fázi již často spí a nedokážou rozpoznat své okolí. Dále mohou mít také potíže s polykáním, vyprazdňováním, hmotností a mohou se u nich často objevovat záchvaty a naříkání.

Zdroj: Healthline

Psaní článků se zdravotnickou tematikou se začala věnovat hned po studiu vysoké školy. Za celou svou kariéru nastudovala ... [Více o autorovi]