Vysoký krevní tlak v mladém věku může způsobovat předčasné stárnutí mozku

Vysoký krevní tlak

Vysoký krevní tlak je jedním z nejčastějších zdravotních problémů ve vyspělých státech. I když trápí především starší osoby, není tomu tak vždy. Poslední dobou totiž roste i počet mladých lidí mezi dvaceti a třiceti lety, které se s vysokým krevním tlakem potýkají. Pro ně navíc tato skutečnost neznamená jen momentální zdravotní potíže, ale také problémy do budoucna. Bylo totiž zjištěno, že vysoký krevní tlak způsobuje předčasné stárnutí mozku.

Vliv vysokého tlaku na náš mozek

Nejnovější studie provedená mezinárodní skupinou vědců z Northwestern University ve Spojených státech amerických a University of Tel Aviv odhalila souvislost mezi vysokým krevním tlakem v mladším věku, konkrétně mezi dvacátých až třicátým rokem života, a poklesem kognitivních schopností v pozdějším věku. V rámci této studie bylo monitorováno sto devadesát jedna dobrovolníků.

Zvláštní pozornost vědců byla zaměřena na stav lidí, kteří dosáhli věku padesáti šesti let. Zkontrolovali kvalitu jejich chůze, koordinaci pohybu a byly provedeny studie o bílé hmotě mozku.

Pomocí speciálních testů byly také stanoveny úrovně kognitivních funkcí mezi účastníky. Jak se ukázalo, u pacientů s diagnózou hypertenze v mladém věku, došlo během uplynulých třiceti let k významnému poklesu mentálních schopností ve srovnání s lidmi jejich věku, kteří v mládí problémy s vysokým tlakem netrpěli.

Důležitost včasné diagnózy a prevence

Podle profesor Hausdorffa, který byl jedním z odborníků, kteří tuto studii prováděli, totiž vysoký krevní tlak v mladém věku má negativní vliv na strukturu mozku a v důsledku dlouhodobého působení dojde k poškození určitých jeho funkcí.

V souvislosti s tím je tak nesmírně důležité včasné podchycení lidí s vysokým tlakem právě již v mladém věku a provedení opatření, která jejich tlak sníží, aby se zabránilo riziku snížení kognitivních schopností co nejdříve.

Fotografie: PixabayŘekněte ostatním, co si myslíte