Harvard potvrdil vědeckou studii, která prokázala nižší riziko výskytu cévní mozkové příhody u konkrétní skupiny lidí

Fotografie: Freepik

Někdo vegetariány proklíná, jiní je neřeší. Nyní jim mohou všichni jen tiše závidět. Vegetariáni totiž mají výrazně nižší riziko výskytu mrtvice.

Cévní mozková příhoda – mrtvice, je jednou z nejčastějších příčin úmrtí na světě. Jen v České republice zemře na toto onemocnění kolem 8 až 9 tisíc lidí ročně. Kromě již delší dobu známých rizikových faktorů a doporučení na jejich eliminaci, přišli vědci minulý rok s převratnou studií. Podle ní se riziko výskytu cévní mozkové příhody výrazně snižuje zejména u dlouho praktikujících vegetariánů.

Riziko je nižší o celých 50 %

Harvardští odborníci potvrdili platnost studie publikované v odborném časopise Neurology, která se zabývala vztahem vegetariánství a rizika výskytu cévní mozkové příhody – ischemické i hemoragické. Dobrovolníci nastoupili do studie ve dvou vlnách, první vlna v roce 2005 (30 797 dobrovolníků, z toho 8 302 vegetariánů) a druhá vlna v letech 2007–2009 (76 797 dobrovolníků, z toho 5 050 vegetariánů). Všichni byli sledováni pomocí dotazníkového šetření až do roku 2014, tedy 9 a 7 let.

Fotografie: Freepik

Průměrný věk dobrovolníků byl 50 let a žádný z nich neměl v lékařských dokumentech záznam o prodělané mrtvici. Všichni dobrovolníci rovněž pocházeli z Taiwanské buddhistické komunity. Při vyhodnocení výsledků bylo u vegetariánů zjištěno snížené riziko výskytu cévní mozkové příhody, a to o celých 50 %. Nutno podotknout, že se dobrovolníci rovněž vyvarovali dalších faktorů prokazatelně zvyšujících možnost výskytu mrtvice.

Jaké jsou známé rizikové faktory?

Vrátíme-li se ještě k publikované studii, jediným potenciálním rizikovým faktorem je v případě vegetariánů nedostatek vitamínu B12, který může vést ke zvýšení hladiny homocysteinu, a tím ke zvýšení pravděpodobnosti vzniku cévní mozkové příhody. Pro zachování snížené možnosti prodělání mrtvice je tedy nutné, aby vegetariáni tento vitamín pravidelně doplňovali. (A zároveň se vyvarovali známých rizikových faktorů.)

Fotografie: Freepik

Mezi ty patří vysoký krevní tlak, zvýšená hladina cholesterolu, kouření, cukrovka, nedostatek pohybu, nadváha a obezita, spánková apnoe, rodinná anamnéza (tedy výskyt mrtvice u některého z přímých příbuzných), nadměrné pití alkoholu a užívání drog. (Mimochodem, Harvardští odborníci potvrdili také přímou souvislost mezi užíváním marihuany a zvýšením výskytu cévních mozkových příhod.)

Zdroj: Harvard Health Publishing