Včasná diagnóza Alzheimerovy choroby oddaluje rozvoj onemocnění. Poznejte jasné příznaky hned na začátku

Fotografie: Freepik

Alzheimerova choroba patří mezi onemocnění, která vyžadují okamžitou a optimální léčbu. Z toho důvodu byste měli znát několik příznaků, které na onemocnění poukazují.

Z dat dostupných pro Českou republiku lze vyčíst stoupající trend počtu lidí, kterým byla diagnostikována Alzheimerova choroba. Plošně se v tuzemsku jedná o jeden z nejrozšířenějších typů demence, přičemž jím trpí asi 1,7 % obyvatel (což čítá kolem 180 tisíc lidí). Vzhledem ke zrychlujícímu stárnutí české populace se předpokládá i zvyšující se počet nemocných. Naučte se rozeznávat nejčastější varovné příznaky onemocnění a zvyšte své šance na spokojenou budoucnost, radí lékař Timothy J. Legg.

Včasná diagnóza oddaluje rozvoj onemocnění

Ačkoliv je obecně přijímáno, že průvodním znakem začínající Alzheimerovy choroby jsou potíže s pamětí, není to pravidlem. Na rozvoj onemocnění poukazují i jiné příznaky – například změny v chování, problémy s artikulací, prokazatelným zhoršením úsudku, aj. Je proto důležité věnovat pozornost všem příznakům, které mohou na začínající onemocnění poukazovat. Důležitost je umocněná faktem, že se stále jedná o neléčitelné onemocnění, jehož spouštěč není znám.

Fotografie: Pixabay

Alzheimerova choroba je obecně popisována jako neurodegenerativní onemocnění mozku, při němž dochází k radikálnímu úbytku mozkových buněk, přičemž zbylé mozkové buňky ztrácí svoji funkci. Vitální mozkové buňky jsou při tomto onemocnění ovlivňovány bílkovinou s názvem amyloid beta, která je nenávratně poškozuje. Alzheimerova choroba je také označována za jednu z nejčastějších forem demence a je vylišována na základě několika typických příznaků.

Varovné příznaky onemocnění nepodceňujte

Obecně lze rozdělit příznaky tohoto onemocnění do několika skupin, které korespondují s jednotlivými stádii nemoci. S tím, jak nemoc postupuje, se analogicky zhoršují i příznaky. Celý proces vrcholí ztrátou samostatnosti nemocného a jeho odkázáním na pomoc druhých. Mezi rané příznaky onemocnění se řadí zejména zapomínání (kam dotyčný umístil nějaký předmět, nevybavení si detailů každodenního života, apod.) či problémy s řečí (nemocný není schopný vzpomenout si na konkrétní slovo a nedokáže ho nahradit jiným).

Fotografie: Freepik

Dalšími projevy rané fáze Alzheimerovy choroby jsou dezorientace (místní i časová) nebo změny nálad a osobnosti (změny nejsou vázány na emoce, nýbrž přichází náhle bez zjevného podnětu). Lidé trpící tímto onemocněním také vykazují poruchy spánku a výjimečně ztrátu čichu, která může být doprovázena i ztrátou chuti.

Jinými příznaky jsou obtíže s formulací a chápáním abstraktních pojmů nebo zhoršení úsudku (například člověk se uprostřed vlny veder oblékne do velmi teplého oblečení).

Ve druhém stádiu nemoci se dříve projevené potíže prohlubují. Nemocný je často částečně nesoběstačný a vyžaduje pomoc s hygienou, oblékáním, nákupem či doprovod při procházce.

Již ve druhé fázi Alzheimerovy choroby není možné nechat nemocného dlouho o samotě. V průběhu třetího – pozdního stádia nemoci, vyžaduje nemocný nepřetržitou péči. Často nepoznává své blízké a netuší, co se kolem něj děje. Rovněž nedokáže komunikovat a vyjadřovat své potřeby.

Zdroj: Healthline

Psaní článků se zdravotnickou tematikou se začala věnovat hned po studiu vysoké školy. Za celou svou kariéru nastudovala ... [Více o autorovi]