Varovné příznaky, kterými vás tělo upozorňuje na vznik mrtvice dlouho dopředu. Rozpoznejte je včas

Fotografie: Depositphotos

Mrtvice je náhlá porucha krevního oběhu mozku. Tělo však vykazuje varovné příznaky cévní mozkové příhody ještě předtím, než vznikne. Ty mohou člověka varovat před jejím příchodem, prozrazuje lékař Seunggu Han. 

Cévní mozková příhoda (CMP) vede k nenávratnému poškození mozkové tkáně. Každý rok dostane mrtvici přibližně 800 000 lidí. Z tohoto počtu ji 700 000 lidí dostane poprvé a v ostatních případech se jedná o opakující se mrtvici. CMP se můžete vyvarovat, když se budete lépe starat o svůj zdravotní stav a styl života. Lidé by se o sebe měli více starat, aby se vyvarovali těžkým onemocněním. Dávejte také pozor  na příznaky, které vás mohou varovat před příchodem mrtvice.

Cévní mozková příhoda neboli mrtvice

Cévní mozková příhoda je náhlá porucha krevního oběhu. Mozkovou mrtvici způsobuje poškození v určité části mozku, do níž bylo přerušeno krevní zásobení. Člověk s mrtvicí naléhavě potřebuje lékařskou pomoc a musí se akutně dostat do péče lékaře. Nejčastějším důvodem, proč vzniká mrtvice, je mozková trombóza, embolie a krvácení do mozku. Velice závažný stav nastává v momentě, kdy pacientovi praskne v mozku céva a následně vznikne krvácení do mozku. Příznaky mrtvice nepodceňujte a raději navštivte lékaře.

Dlouhodobě vysoký krevní tlak

Vysoký krevní tlak by vám měl být pravidelně kontrolován na každé lékařské prohlídce. Vysoký krevní tlak patří mezi hlavní příznaky, které mohou vést k mozkové mrtvici. Dlouhodobě vysoký krevní tlak poškozuje cévy. Ty se mohou ucpat nebo prasknout. Dále se v důsledku vysokého krevního tlaku mohou tvořit sraženiny v oběhu krve, které se dostanou až do mozku, kde způsobí mrtvici.

Fotografie: Pixabay

Náhlé zhoršení zraku

Jestliže se vám začne hůře vidět, navštivte očního lékaře. Možná se nejedná o nic vážného a budete pouze potřebovat brýle. Při mrtvici mívají lidé problémy s pohybem očí. Oči nespolupracují jako pár a je problém s oběma pohybovat stejným směrem současně. Mezi další příznaky patří rozdvojené vidění, ztrátu zraku na jednom oku nebo rozmazané vidění. Většina lidí po mozkové příhodě uvedla, že před ní měli silně rozmazané vidění.

Fotografie: Pixabay

Necitlivost na jedné straně těla

V mnoha případech mrtvice se vyskytla necitlivost nebo slabost v obličeji, v ruce nebo v noze na jedné straně těla. Varovným příznakem mrtvice je také brnění tváře, paže, nohy nebo celé poloviny těla. V některých případech dochází i k ochrnutí na opačné straně těla, než kde došlo k mrtvici. Dále může dojít k zakopávání nebo ke ztuhnutí jedné z končetin.

Závratě a únava, která nemá příčinu

Ze studií vyplývá, že závratě a točení hlavy patří k častým příznakům náhlé mozkové příhody. O mrtvici se může jednat i v případě, že neustále nevysvětlitelně padáte a nemůžete stát v klidu na místě. Pokud se vám točí hlava nebo ztrácíte rovnováhu, může se jednat o mrtvici. Lidé mají potíže s chůzí, vrávorají, mají závratě a nedokážou koordinovat svůj pohyb. Někteří lidé bývají velmi zmatení, což značí poškození jedné ze stran mozku.

Náhle vznikající migrény a silné bolesti hlavy

Velmi silnou migrénu nebo náhle vzniklou bolest hlavy dokáže způsobit cévní mozková příhoda. Při té je přerušen / zablokován průtok krve do mozku, nebo vznikne sraženina v krevním řečišti, jež se dostane do mozku. Přerušení nebo zablokování průtoku krve do mozku dokáže roztrhnout či poškodit cévy. Pokud se tato situace stane, vznikne náhlá a silná bolest hlavy. Bolest hlavy bez zjevné příčiny může být velice nebezpečná.

Fotografie: Pixabay

Lidé ohrožení vznikem mrtvice

Ti, kteří nedbají o své zdraví, mají vyšší riziko vzniku mrtvice. Existuje mnoho dalších faktorů ovlivňujících riziko vzniku CMP. Vyšší riziko je u lidí, kteří mají vysoký krevní tlak, starší věk, cukrovku nebo srdeční onemocnění. U některých lidí mrtvice vznikne, protože žijí nezdravým stylem života. Jedná se o ty, kteří užívají drogy, kouří cigarety, trpí obezitou, žijí nezdravý styl života, trpí depresemi a úzkostí nebo mají nedostatek pohybové aktivity.

Jak se zachovat, když máte mrtvici

Jako první je potřeba zavolat záchrannou službu, nic nejezte ani nepijte. Pokud vznikla mozková příhoda u někoho jiného, položte ho na bok a zvedněte mu hlavu. Pokud tato osoba začne zvracet, musíte jí podepřít hlavu. Snažte se pacienta uklidnit a mluvte na něj. Snažte se velmi pečlivě sledovat jeho zdravotní stav a do příjezdu záchranky sdělujte tyto informace operátorovi záchranné služby, se kterým budete hovořit po telefonu.

Zdroj: Healthline

Psaní článků se zdravotnickou tematikou se začala věnovat hned po studiu vysoké školy. Za celou svou kariéru nastudovala ... [Více o autorovi]