Délka obnovy ztraceného čichu po prodělaném koronaviru je upřesněná. Pokud se vás tento problém týká, nemusíte se již bát

Fotografie: Pexels

Onemocnění koronavirem s sebou nese různé následky, které mohou přetrvávat i dlouhou dobu po prodělání nemoci. Mezi jeden z nich patří i ztráta čichu.

Mnoho lidí tento doprovodný jev nového onemocnění dokázal velmi překvapit. Čich je totiž jeden z našich smyslů, který moc nevnímáme, ale jakmile o něj přijdeme, nezůstane to bez povšimnutí. A možná že až díky prodělané nemoci jsme si uvědomili, jak důležitý pro nás tento smysl může být. Překvapivým faktem je, že i po vyléčení z ostatních příznaků onemocnění, ztráta čichu zůstává i nadále neobnovena. V počátcích onemocnění se předpokládalo, že tato funkce bude oslabena na několik týdnů, nyní už vědci vědí, že to může trvat až 1 rok. 

Rozsáhlá studie testovala 97 pacientů 

Ztráta čichu jde ruku v ruce i s ovlivněním našich chuťových buněk. Proto není ojedinělým příznakem ani to, že nejsme schopni rozpoznat, jaké potraviny jíme. Lékařský termín pro tento stav je anosmie.  Do studie tohoto příznaky nového onemocnění bylo zapojeno 97 lidí, kteří onemocnění koronavirem prodělali a trpí akutní ztrátou čichu, která je delší než 10 dní po pozitivní diagnostice onemocnění. 51 zúčastněných se podrobilo subjektivnímu i objektivnímu zkoumání, založeného na čichových testech. 

Fotografie: Pexels

Každé 4 měsíce vyplňovali dotazníky týkající se jejich čichových a chuťových schopností a tím bylo možné sledovat, jestli jim jejich smysly navracejí nebo nikoliv. Papírové testy byly vždy doplněny i o pachové vzorky, které museli všichni zúčastnění identifikovat. Účastníci hodnotili nejen to, jestli pach cítí, ale také jak intenzivní se jim jeví. Po prvním čtyřech měsících byl čich plně obnoven u 45 procent účastníků. U ostatních nebyla pozorována žádná, nebo pouze minimální změna.

Výsledky se pomalu zlepšovaly, ojediněle následky přetrvávaly i rok

Po dalších 4 měsících se testování opakovalo a v tomto případě došlo k obnově čichu a chuti u 96 procent testovaných. Z celého vzorce testovaných nám zůstali 2 pacienti, u kterých k obnově čichu nedošlo ani 8 měsíců po prodělání nového onemocnění. U těch došlo k výraznému zlepšení až po dalších 4 měsících. Z toho vyplývá, že doba zotavení a obnovení čichových nervů se u každého člověka liší, není ale ojedinělé, že tento příznak může přetrvávat i rok po prodělání nemoci. 

Fotografie: Pexels

Lékaři se ale shodují na tom, že je potřeba provést ještě další výzkumy a studie zaměřené na toto téma. Postcovidových syndromů, které mohou po prodělání nemoci dlouhou dobu přetrvávat je totiž mnoho a doba, kdy dochází k jejich uzdravení je velmi odlišná. Je tedy zapotřebí se i po prodělaná nemoci mít na pozoru, ale neplašit s každým přetrvávajícím příznakem, protože obnova našeho těla a buněk může být opravdu zdlouhavá. Pokud ale i nadále trpíte nejistotou, můžete svůj stav konzultovat na specializovaných covidových linkách.

Zdroj: Medonet, JAMA Medical Journal

Psaní článků se zdravotnickou tematikou se začala věnovat hned po studiu vysoké školy. Za celou svou kariéru nastudovala ... [Více o autorovi]