Vstali jste a zatočila se vám hlava? Dejte si dobrý pozor, můžete být ohroženi vážným zdravotním problémem

Fotografie: Freepik

Lidé, kteří cítí závratě při vstávání, jsou vystaveni vyššímu riziku rozvoje závažného onemocnění. Závratě je třeba brát zcela vážně.

Ortostatická hypotenze nastává, když krevní tlak člověka výrazně a náhle klesne poté, co se dostal do vzpřímené polohy. Bohužel tyto stavy mohou poukazovat na zvýšené riziko demence v budoucích letech, říká lékař Seunggu Han. Studie, která byla publikovaná v odborném lékařském časopisu, zjistila souvislost mezi syndromem mentální retardace jen u lidí, kteří měli pokles systolického krevního tlaku.

Důležité je první číslo

Systolický tlak je prvním číslem v měření krevního tlaku a systolická ortostatická hypotenze byla definovaná jako pokles minimálně o 15mmHg po přechodu ze vzpřímené polohy do sedu. Této studie se zúčastnilo přes dva tisíce osob s průměrným věkem 73 let. Měření krevního tlaku bylo prováděné na počátku studie a poté po jednom roce a po třech a pěti letech. Celkem 15 % osob z výzkumu vykazovalo ortostatickou hypotenzi, 9 % systolickou ortostatickou hypotenzi a 6 % diastolickou ortostatickou hypotenzi.

Fotografie: Freepik

Během následujících dvanácti let se u 462 osob, které se účastnily výzkumu, vyvinula demence. Pokud se na toto číslo podíváme procentuálně, šlo o 22 % lidí. Lidé se systolickou ortostatickou hypotenzí měli téměř o 40 % vyšší pravděpodobnost rozvoje demence. Konkrétně se onemocnění rozvinulo u 50 ze 192 lidí se systolickou ortostatickou hypotenzí, zatímco z 1 939 lidí bez této hypotenze se demence rozvinula jen u 21 % osob. Když vědci vzali v úvahu ještě další faktory, jako je kouření, cukrovka nebo alkohol, šance na rozvoj nemoci u lidí se systolickou ortostatickou hypotenzí se ještě o 37 % zvýšila.

Výkyvy jsou zřejmě nejhorší

Vědci, kteří se studií zabývali, zjistili, že po rozdělení účastníků podle jejich hodnot krevního tlaku během hypotenze má celkem 24 % lidí ve skupině s největšími výkyvy systolických hodnot vyvinutou demenci. Demence se přitom objevila jen u 19 % jednotlivců, kteří měli nejmenší odchylky v měření tlaku. Přidání třetích rizikových faktorů demence zvýšilo u první skupiny míru na 35 %.

Fotografie: Pexels

Podle vedoucí výzkumu Laure Rouch z kalifornské univerzity by se mohlo zdát, že měření a také kontrola hodnot během ortostatické hypotenze působí jako preventivní a zároveň ochranné opatření pro mentální funkce. Není to však zcela pravda. Důležité je také zmínit, že jednoduchá studie nerozlišovala mezi demencí, vaskulární demencí nebo Alzheimerovou chorobou.

Zdroj: Healthline