Nejen Alzheimerova choroba, na vznik demence mají vliv i další choroby

Alzheimerova choroba je pokládána za jednu z nemocí civilizovaného světa, jen v České republice jí trpí více než sto tisíc lidí. Projevuje se zejména u starších osob a výrazně ovlivňuje kvalitu jejich života. Jedná se o neurodegenerativní onemocnění mozku, které bývá následně jednou z nejčastějších příčin demence.

Projevuje se postupnou ztrátou nervových buněk v určitých částech mozku, což následně vede k poškození kognitivních a později i intelektuálních a fyzických schopností nemocného člověka. Nemocní se tak stávají stále závislejší na pomoci okolí, účinný lék na tuto nemoc bohužel stále neexistuje.

I když ani nejmodernější medicína zatím nedokáže přesně určit všechny příčiny a faktory, které ke vzniku Alzheimerovy choroby vedou, jsou si lékaři jistí, že existují určitá onemocnění, která pravděpodobnost jejího vzniku poměrně zásadním způsobem zvyšují. Vzhledem k tomu, že se jedná o poměrně velmi rozšířená onemocnění, je tak Alzheimerovou chorobou ohrožena většina populace.

Anémie neboli chudokrevnost

Anémie je onemocnění, které charakterizuje nedostatek červených krvinek v naší krvi, ty jsou přitom velmi důležité, neboť jsou odpovědné za transport kyslíku do životně důležitých orgánů. Když se našim orgánům tohoto přívodu kyslíku nedostává, výsledkem je pocit neustálé únavy.

K dalším typickým příznakům chudokrevnosti patří také slabost, dušnost a studené končetiny. Několik studií potvrdilo souvislost mezi anémií a zvýšeným rizikem vzniku Alzheimerovy choroby, konkrétně jde o zvýšení o téměř čtyřicet procent.

Vědci se domnívají, že je to způsobeno nedostatečným přísunem kyslíku do mozku, který může následně způsobovat poškození podobná těm, která se vyskytují u pacientů s Alzheimerovou chorobou.

Diabetes neboli cukrovka

K dalším rizikovým faktorům, které významně zvyšují riziko vzniku Alzheimerovy choroby, patří cukrovka. Důvodů je hned několik, jednak diabetes způsobuje vážný zánět v několika důležitých orgánech najednou, včetně mozku, jednak cukrovka přispívá ke stavu, který významně zvyšuje riziko cévní mozkové příhody, která je sama o sobě významným spouštěčem rozvoje Alzheimerovy choroby.

Onemocnění dásní

Také rozmanité problémy s dásněmi, jako je gingivitida a paradentóza, jsou považovány za onemocnění, které souvisejí se vznikem Alzeheimerovy choroby. V naprosté většině případů jsou onemocnění dásní způsobená nahromaděním škodlivých bakterií v ústech.

Fotografie: Freepik

Problém spočívá v tom, že z úst se tyto bakterie mohou poměrně snadno přemístit i do dalších důležitých orgánů, včetně srdce a mozku. Oproti cukrovce se naštěstí s onemocněním dásní dá relativně snadno bojovat.

Herpes

Nejnovější studie rovněž potvrdily vztah mezi chronickými infekcemi, jako je například opar, a zvýšeným rizikem vzniku Alzheimerovy choroby. Alarmující je také skutečnost, že nositelem herpes viru je v dospělosti téměř devadesát procent populace, přičemž někteří z nich o tom nemusí vůbec vědět, neboť na opary nikterak zvlášť netrpí.

Fotografie: Freepik

Úvodní Fotografie: Freepik


Řekněte ostatním, co si myslíte