Světová zdravotnická organizace vydala seznam doporučení pro uzdravené z onemocnění Covid-19

Fotografie: Freepik

Tým expertů spadající pod světovou organizaci WHO sestavil příručku určenou pro ty, kteří se zotavili z onemocnění COVID-19. Nazval ji „Pomoc při zotavování po nemoci související s COVID-19“. K dostání bude ve zdravotnických zařízeních.

Cvičení i možné komplikace

Z brožury se pacienti dozví, jak si počínat v případě komplikací, jež se po zotavení mohou objevit. Taktéž bude možné jejím prostřednictvím získat tipy na vhodná cvičení, které pomohou k návratu k běžnému fungování. Ukazuje se, že správně provedená rehabilitace, kterou, právě díky informacím z příručky, dokáže uzdravený sám provést, může fungování jeho organismu výrazně pomoci.

Ačkoliv má nemoc způsobená virem SARS-CoV-2 u většiny infikovaných mírnější průběh, u řady z nich se po uzdravení mohou objevit následky trvalejšího rázu. Proto je třeba případné pozdnější komplikace nepodceňovat.

Právě komplikacím, jež se mohou dostavit i v řádu měsíců od zotavení, lze do značné míry zabránit cvičením, které je v příručce popsané. Díky tomu získá pacient přesný postup v bodech, a to od rozcvičení přes jednotlivé cviky až po následné protažení a zklidnění organismu.

Jak si poradit s dušností?

Mezi informacemi obsaženými v příručce je možné nalézt i graficky znázorněné rady, jak postupovat, když se objeví dušnost. Právě ta je jedním z nejčastějších příznaků, který se může vrátit i po uzdravení. Jelikož je toto onemocnění stále nové, po možných následcích pro jednotlivé orgány se stále pátrá.

Pro zmírnění dušnosti a navrácení dýchání do normálu autoři doporučují lehnout si na bok, zatímco kolena jsou pokrčená a hlava podložená polštáři. Další z pozic, které podporují správné dýchání, spočívá v opření se zády o zeď, kdy chodidla jsou umístěna lehce od sebe, přičemž mezi nimi a zdí je cca 30 cm mezera.

Zároveň jsou zde popsány způsoby, jak se efektivně uvolnit, aby bylo možné získat ztracenou  kontrolu nad dechem zpět. Za tímto účelem se doporučuje zaujmout pozici sedu tak, aby tělo zaujalo vzpřímenou, přesto pohodlnou polohu.

Je vhodné se opřít tak, aby záda zůstávala rovná. Dále by dotyčný měl položit jednu ruku na břicho a druhou na hrudník a se zavřenýma očima se zaměřit na svůj dech. Ten se zanedlouho začne prohlubovat.

Procvičování mozku

Vliv koronaviru na mozek je oblastí, která je stále v procesu zkoumání. Již nyní je patrné, že u řady pacientů se objevují problémy s pamětí a logickým myšlením. Klesá také schopnost se soustředit, zhoršit se mohou i způsoby vypořádání se se stresovými situacemi.

Z toho důvodu by pacienti měli dbát na pravidelná cvičení pro trénink mozku. Mezi ně se řadí logická cvičení, hádanky či paměťové hry. Pomoci může i procvičování čtení. Pro lepší motivaci doporučují odborníci začít u jednodušších cvičení a jejich náročnost dále stupňovat.

Stres a spánek

Pandemie a s ní spojená situace má na lidskou psychiku neblahé dopady. Onemocnění či případná hospitalizace pak představují výrazný stresor, který může mít na psychický stav pacientů trvalé následky. Stres je častokrát doplněn úzkostmi či pocity tísně.

Pro zmírnění neblahých dopadů na psychiku je důležité dodržovat dostatečný spánkový režim. Právě spánek je jedním ze základních pilířů udržení psychické i fyzické pohody. Jeho nedostatek může vést ke snížení celkové obranyschopnosti organismu.

Problémy s polykáním – co s nimi?

U pacientů s těžkým průběhem, jejichž stav vyžadoval připojení na plicní ventilaci, se mohou objevit potíže při polykání. Jelikož může nesprávné polykání způsobit až udušení, je třeba postupovat s opatrností, a polykat pomalu a vědomě.

V příručce se tito pacienti dozví správný postup, jak dané problémy zmírnit. V rámci něj je nutné konzumovat pokrmy i nápoje ve vzpřímené poloze. V ní by mělo tělo zůstat dalších 30 minut po dojedení. Zároveň je vhodné jíst potraviny s měkčí strukturou, případně nakrájené na drobnější kousky.

Psaní článků se zdravotnickou tematikou se začala věnovat hned po studiu vysoké školy. Za celou svou kariéru nastudovala ... [Více o autorovi]