Specifický zápach starších lidí má jasné vysvětlení. Výsledky odborníků mnohé překvapí

Fotografie: Depositphotos

Máte-li ve svém okolí někoho staršího, jistě jste si toho již všimli. Staří lidé mají často nepříjemný zápach, kterého se nelze nijak zbavit. Nevyhýbá se prakticky nikomu.

Zvláštní vůně starších lidí přetrvává bez ohledu na to, kde žijí a zůstává také v uzavřených prostorách, které nedávno opustili. Staří lidé mají s tímto zápachem často potíže. Někteří si ho uvědomují, jiní nikoli. Mnoho různých kultur tento fenomén poznalo a Japonci pro něj mají dokonce i speciální slovo „kareishu“, ale biologická pravda o vůni osob v pokročilém věku zůstává nejistá. Jak si můžeme vysvětlit, že čím jsme starší, tím více se mění náš přirozený pach?

Výzkum příčin nepříjemné vůně

Stejně jako ostatní tělesné pachy, i tento pach nastává, když se chemikálie z kožních žláz rozpadají na malé vonné molekuly, které se přenášejí do vzduchu. Vědci mají podezření, že specifická chemikálie, která dává starším jedincům jejich jedinečnou vůni, je sloučenina zvaná „2-nonenal“. Vzniká oxidačním rozkladem jiných chemikálií v průběhu času a vytváří to, co můžeme popsat jako specifickou vůni seniorů, kterou každý z nás vnímá zcela jinak. Pro některé je příjemná, pro jiné ne.

Fotografie: Freepik

V roce 2000 japonští vědci zjistili, že koncentrace 2-nonenalu u lidí s věkem stoupá. Zkoumali 22 osob ve věku od 26 do 75 let, kteří na několik dní nosili do postele speciální košile shromažďující pachy a poté analyzovali molekuly v látce. Zjistili tak, že více 2-nonenalu v tričkách nosili jedinci starší 40 let. Ve skupině lidé nad 40 let koncentrace složky 2-nonenalu významně rostla s přibývajícím věkem, přičemž nejstarší účastník produkovat téměř třikrát více než účastníci středního věku.

Proč je změna tělesného pachu genetická

Další důležitou otázkou, která je stále je vzduchu, je účel změny zápachu související s věkem. Lidé i některá zvířata mohou rozlišovat mezi staršími a mladšími jedinci podle čichu a o některých zvířatech je známo, že jsou atraktivnější pro vůni starších jedinců a mají větší úspěch v páření, když dosáhnou určitého věku.

Fotografie: Freepik

Jedním z možných vysvětlení je to, že senioři mohou mít určité genetické výhody, které jim umožňují déle přežít a to je činí atraktivnějšími partnery. Výrazná vůně související s věkem je reklamou na jejich silné genetické vlastnosti. Pro zvířata to může znamenat, že potenciální partner dokázal přežít všechny předcházející roky díky svému zdraví a dobrým schopnostem pro přežití, což je pro samičku a přežití jejích potomků velice důležité.

Jak tuto vůni vnímáte vy?

Skutečnost, že vůně starého člověka je obecně považována za nepříjemnou, nepůsobí jako velký problém. Subjekty, které neznaly zdroj zápachu, hodnotily vůni seniorů jako méně intenzivní a méně nepříjemné než pachy mladších lidí. To naznačuje, že vůně sama o sobě není špatná, ale je tímto způsobem vnímána určitým kontextem. Jde o to, že většina z nás má zafixováno, že by tato vůně měla být nepříjemná, ale nemusí to tak být.

Zdroj: Healthline

Psaní článků se zdravotnickou tematikou se začala věnovat hned po studiu vysoké školy. Za celou svou kariéru nastudovala ... [Více o autorovi]