Příznaky srdečního onemocnění jsou subjektivní. Velkou roli hraje i pohlaví a kognitivní funkce

Fotografie: Depositphotos

Symptomy srdečních onemocnění se projevují různě, záleží na pohlaví i duševním stavu. Pro nastavení vhodné léčby je nezbytná co nejpřesnější interpretace příznaků.

Kardiovaskulární problémy se projevují celou řadou příznaků, potvrzuje lékařka Stacy Sampson. Některé, jako např. bolest na hrudi při srdečním infarktu nebo pokleslý obličej při mrtvici, jsou náhlé a závažné, zatímco jiné trvají roky s různou intenzitou. Faktory jako pohlaví, kognitivní funkce a deprese mohou podle odborníků komplikovat rozpoznání nebo diagnostiku příznaků.

Příznaky kardiovaskulárních onemocnění

„Příznaky jsou velkou součástí toho, jak hodnotíme pacienta, když navštíví naši kliniku, a jak se rozhodujeme o tom, jaká je pro něj nejlepší léčba,“ řekla zdravotní sestra z Heart Institute v UW Medical Centrum v Seattlu. „Ale zároveň je toho hodně, čemu stále nerozumíme o variabilitě příznaků ve stejném stavu u různých jedinců.“

Srdeční choroby mohou být v těle přítomné i bez příznaků. Jedná se zejména o ischemickou chorobu srdeční

Součástí výzvy hodnocení a studia symptomů je, že jsou subjektivní. Objektivní měření zdraví srdce, jako je krevní tlak nebo srdeční rytmus, lze opakovaně měřit a sledovat v průběhu času, ale příznaky takové nejsou. Vždy je potřeba, aby pacient přesně popsal, jak se cítí.

Interpretace příznaků je důležitá pro diagnózu

Zdravotníci by měli zvážit faktory, které by mohly ovlivnit, jaké symptomy člověk popisuje. Například ačkoli je bolest na hrudi nejčastějším příznakem srdečního infarktu u žen i u mužů, ženy častěji zažívají také nevolnost a bolesti ramen a horní části zad.

srdce infarkt
Fotografie: Freepik

S onemocněním periferních tepen, zúžením cév, které přivádějí krev do paží a nohou, ženy častěji než muži nemají vůbec žádné příznaky, ale pokud se tak stane, symptomy žen mohou být nesprávně přisuzovány jiným stavům, jako je osteoartritida, nebo mohou být dokonce odmítnuty za falešného předpokladu, že onemocnění periferních tepen je častější u mužů. Takové rozdíly mají důsledky. Stále platí, že ženy jsou často diagnostikovány s nemocemi později, než by byly, kdyby byly muži.

Zdroj: Healthline, Heart

Psaní článků se zdravotnickou tematikou se začala věnovat hned po studiu vysoké školy. Za celou svou kariéru nastudovala ... [Více o autorovi]