Srdeční choroby mohou být v těle přítomné i bez příznaků. Jedná se zejména o ischemickou chorobu srdeční

Fotografie: Depositphotos

Nový výzkum naznačuje, že srdeční choroby se mohou objevit již v raném věku a zůstat latentní po mnoho let.

Skrytá srdeční choroba je termín používaný k popisu stavu, kdy pacient nemá žádné příznaky srdečního onemocnění, ale přesto má určité abnormality nebo rizikové faktory spojené se srdečními chorobami. Tato skutečnost může být zjištěna pomocí různých diagnostických testů, jako je elektrokardiogram (EKG), echokardiografie nebo krevní testy, říká doktor Jamie Reno.

Studie odhaluje subklinickou aterosklerózu

V Kodani byla provedena studie s více než 9 000 lidmi ve věku nad 40 let, která se zaměřila na jejich riziko srdečních onemocnění. Výsledky ukázaly, že u mnoha z nich nebyla diagnostikována srdeční onemocnění, ale trpěli subklinickou obstrukční koronární aterosklerózou. To je forma srdečního onemocnění, která nemá příznaky, ale je spojena s více než osminásobně zvýšeným rizikem srdečního infarktu.

Subklinická koronární ateroskleróza je také nazývána ischemická choroba srdeční. Pokud je označena jako subklinická, znamená to, že se neprojevuje žádnými viditelnými příznaky. Toto onemocnění je způsobeno nahromaděním plaku ve stěnách tepen, které dodávají krev srdci. Toto nahromadění plaku může způsobit srdeční infarkt.

Nový pohled na toto onemocnění

Podle odborníků studie poskytuje nový a významný způsob, jak pozorovat přirozený průběh ischemické choroby srdeční. Vedoucí výzkumný pracovník Dr. Klaus Fuglsang Kofoed, PhD, DmSc, je klinickým docentem na oddělení kardiologie v srdečním centru na Kodaňské univerzitě.

srdce infarkt
Fotografie: Freepik

„Tato studie je jednou z prvních tohoto typu. Jsme velmi optimističtí ohledně toho, co děláme. Zaznamenali jsme úspěch u screeningu rakoviny plic a i dalších druhů. Doufáme, že se nám podaří přitáhnout více lidí, kteří již chodí na CT vyšetření, a zahrnout do něj také screening kardiovaskulárních onemocnění,“ uvedl Kofoed.

Hluboká žilní trombóza může ohrozit na životě. Pro mnohé bohužel stále banální zdravotní problém

Jak studie probíhala

Ve studii vědci sledovali 9 533 lidí ve věku 40 let a starších, kteří neměli žádné příznaky srdečních onemocnění. Cílem bylo zjistit charakteristiky skrytého srdečního onemocnění spojeného s rizikem infarktu myokardu.

Účastníci byli podrobeni vyšetření pomocí počítačové tomografické angiografie (CTA), která slouží k diagnostice zúžených koronárních tepen. Autoři zjistili, že 54 % osob nemělo žádné známky srdečního onemocnění. U 46 % osob byla však diagnostikována skrytá srdeční choroba. Z tohoto počtu mělo 36 % lidí nezúžené tepny a u 10 % lidí bylo zjištěno zúžení tepen.

rentgen
Fotografie: Pixabay

Autoři studie zdůrazňují, že po více než 50 let bylo zúžení koronárních tepen považováno za hlavní indikátor zvýšeného rizika srdečních chorob. V posledních desetiletích se však začalo lépe chápat, že rozsah a specifické vlastnosti aterosklerózy (tvorby plátů v tepnách) jsou také důležitými faktory zvyšujícími riziko srdečních onemocnění.

Čím dříve, tím lépe

Problémy se srdcem se mohou objevit již v raném věku, mnoho let předtím, než se vyvine klinické onemocnění, vysvětlil Kofoed. Dále uvedl, že včasné odhalení by mělo být klíčovou součástí léčby srdečních problémů, podobně jako je screening a včasné odhalení charakteristickým znakem léčby rakoviny.

„Musím říci, že do jisté míry je to podobné jako u rakoviny. I u kardiochirurgie existují snahy o zlepšení naší včasné detekce a jednou z nich je získávání DNA z krve. Tekutá biopsie je stále ošemetná, pokud jde o včasnou detekci srdečních onemocnění. Ale myslíme si, že má potenciál,“ řekl Kofoed.

Zdroj: Healthline

Psaní článků se zdravotnickou tematikou se začala věnovat hned po studiu vysoké školy. Za celou svou kariéru nastudovala ... [Více o autorovi]