První příznaky roztroušené sklerózy, které je nutné na 100 % znát. Jejich včasné odhalení hraje zásadní roli při léčbě

Fotografie: Depositphotos

Nadměrná únava, nedostatek rovnováhy, mravenčení a necitlivost, zpomalené myšlení, problémy se zrakem, patří mezi klasické první příznaky roztroušené sklerózy.

Roztroušená skleróza je onemocnění, které má tendenci poškozovat specifické části bílé hmoty mozku, jako jsou charakteristické nervové dráhy, které zahrnují zrakové nervy, míchu a mozkový kmen. Poškození centrálního nervového systému, tj. mozku a páteře, však ovlivňuje celou řadu funkcí, které se projevují mnoha a často nečekanými způsoby. Jaké jsou paradoxní příznaky roztroušené sklerózy? Více prozradila lékařka Heidi Moawad.

Pocit tlaku

Postižený má pocit, že mu něco silně tlačí na hrudník. Tento tlak může být pociťován i v jiných částech trupu nebo pouze na jedné straně těla. Může být také doprovázena bolestí nebo dušností. Za ztuhlost, která často sama odezní, jsou zodpovědné svalové křeče v žebrech.

Výkyvy nálad

Poškození nervů v části mozku, která ovládá emoce, může způsobit výbuchy slz nebo smíchu, které nemají nic společného s tím, jak se cítíte. Přibližně polovina všech pacientů s roztroušenou sklerózou zažila během svého života epizodu deprese.

Svědění

Svědění, které může způsobit slzy nebo smích, který nemusí souviset s tím, co cítíte: Zvláštní pocit, že vás něco škrábe na kůži, kdekoli na těle, ale bez alergie nebo podráždění kůže. Tento jev se nazývá dysestezie a spočívá ve výskytu pocitů svědění, bolesti, pálení, mravenčení nebo jiných nepříjemných pocitů bez zásahu kauzálního podnětu, zatímco jindy je vnímání aktuálních podnětů změněno.

Fotografie: Freepik

Trigeminální neuralgie

Jedná se o syndrom chronické neuropatické bolesti obličeje, který je způsoben postižením trojklanného nervu, pátého hlavového nervu, který zajišťuje motorickou neurózu žvýkacích svalů. Bolest při neuralgii trojklanného nervu je ostrá, difúzní a popisuje se jako bolest způsobená elektrickým proudem nebo „bodavá“ bolest.

Pocit pálení v chodidlech

Dysestezie může postihnout i chodidla, takže postižený má pocit, že ho nohy pálí. Mozek zkresluje nervové signály a snaží se spojit něco, co si vybavuje nebo pamatuje. Ačkoliv se svědění a mravenčení může oproti dalším projevům roztroušené sklerózy zdát jako banalita, pokud vám nedá v noci spát, možná brzy změníte názor. Tyto příznaky vznikají buď samovolně, nebo jsou vyvolané teplem, dotekem či určitým pohybem.

Potíže s polykáním

Polykání je složitý proces, který vyžaduje spolupráci nervů a svalů s mozkem. U RS jsou svaly oslabené, což v kombinaci se změnou nervových signálů a vjemů ztěžuje proces žvýkání a polykání.

Lhermittův příznak

Jedná se o pocit elektrického proudu, který je cítit v zádech při záklonu hlavy (tj. ohnutí krku). Vyskytuje se u krčních onemocnění, jako je roztroušená skleróza, cervikální myelopatie apod.

Rozmazané vidění

Zánět zrakového nervu (optická neuritida), který přenáší zrakové podněty z oka do mozku, se projevuje náhlým rozmazáním vidění doprovázeným bolestí při pohybech oční bulvy, když pacient otočí pohled doprava nebo doleva. U určitého procenta lidí, u nichž se vyvine zánět zrakového nervu, se v budoucnu vyvine roztroušená skleróza. Zánět zrakového nervu je často prvním příznakem onemocnění.

Vizuální halucinace

Nejzákladnějším je Pulfrichův efekt, psychovizuální jev, kdy mozek interpretuje boční pohyb objektu jako vzdálený, a to v důsledku rozdílů v rychlosti zpracování obrazu z obou očí.

Náhlé křeče

U postiženého dochází k náhlým, krátce trvajícím křečím způsobeným náhlým výbojem elektrické aktivity v mozku. Mohou procházet rukou nebo nohou nebo svaly, které používáte k jídlu a mluvení.

Migrénozní stavy

Jedná se o náhlé a silné bolesti hlavy, které trvají hodiny až dny. Často jsou prvním příznakem sklerózy. U osob trpících roztroušenou sklerózou je dvakrát vyšší pravděpodobnost, že budou trpět migrénami, které jsou doprovázeny nevolností a citlivostí na světlo a zvuky.

Problémy se sluchem

Zřídka jsou prvním příznakem roztroušené sklerózy. Pravděpodobně jsou způsobeny otokem v blízkosti sluchového nervu, který přenáší informace do mozku. K nejčastějším sluchovým problémům při roztroušené skleróze patří tinitus a částečná ztráta sluchu. Tinitus neboli šelest v uších se může projevovat různě, nejen všeobecně známým zvoněním. Výjimkou nejsou zvuky podobné pískání, šumění nebo hučení, a mohou se dokonce kombinovat.

Závrať

Závratě a problémy s koordinací pohybů patří mezi další příznaky roztroušené sklerózy. Pacienti se mohou cítit malátní a mít pocit, že se svět okolo nich točí. Tyto příznaky se objevují např. při vstávání. Tyto příznaky byly zaznamenány u 20 % pacientů s RS.

Zdroj: Healthline