Problém zvaný alkohol aneb ženy závislé na pití alkoholu

Alkoholismus je velmi individuální záležitostí a rozvíjí se z různých příčin po různě dlouhou dobu. Někdo do maléru sklouzne po desíti letech, někdo si již během tří let život bez alkoholu představit neumí. Závislost na alkoholu nesouvisí s počtem vypitých sklenek ani na druhu alkoholu.

O závislost v pravém slova smyslu se jedná v okamžiku, kdy začne alkohol člověku zasahovat do života v oblasti práce, zdraví, vztahů. Jedná se o nutkavé myšlenky a nezadržitelný pocit napít se alkoholu, který „ulevuje“od neřešených problémů a bolestí – nefunkční vztah, finanční problémy, smrt blízké osoby, samota, pocit osobního selhání apod.  Taková žena se buď stydí vyhledat odborníka anebo to nepovažuje za důležité. Zvolí tedy nešťastné řešení (samoléčbu) a začne unikat z reality prostřednictvím alkoholu.

Jak může partner poznat, že má jeho žena problém?

Kvalitní a funkční vztah je především o komunikaci a vzájemné všímavosti. V takovém případě partner jen tak nepřehlédne, že jeho partnerka často sahá po alkoholu anebo že jí něco trápí. Projevit se může i apatie, ztráta zájmu o oblíbené aktivity, agrese, změny nálad, výmluvy, časté spaní. Alkohol si ženy schovávají, tudíž budou po bytě někde ukryté láhve. Pokud vztah nefunguje a partneři se „ignorují“, může trvat odhalení alkoholičky i dlouhá léta.

Jak probíhá léčba?

To je opět velmi individuální. Některým ženám stačí léčba ambulantní, kdy pouze dochází pravidelně na sezení. Jsou však ženy alkoholičky, pro které je vhodnější léčba pobytová a úplné odstřižení od světa alkoholu, kdy poté navazuje léčba ambulantní. Jde o dlouhodobý proces, kde je cílem nejen odstřihnout ženu od alkoholu, ale zjistit příčinu, která ji vede zahnat své bolesti sklenkou alkoholu.

V pobytové léčebně nejen, že je tedy odstřižena od alkoholu, ale má čas přehodnocovat, měnit postoje i své chování. Jedním z důvodů, proč ženy pijí alkohol, je to, že se nepřijímají, nemají se rády a neváží si samy sebe. Jakmile si žena svůj problém připustí a zapojí se aktivně do terapií, začne se měnit. Jakákoliv závislost je de facto onemocnění lidské duše.

Obrázek: pixabay.com