Časné příznaky Parkinsonovy choroby, které nesmíte ignorovat

Fotografie: Freepik

Parkinsonova choroba je velmi nepříjemným druhem onemocnění. Díky včasnému podchycení jejího počátku se však dá korigovat, a proto nikdy nesmíte podceňovat její příznaky.

Parkinsonova choroba je zákeřnou nemocí, která vede k degeneraci centrálního nervového systému. Pro pacienty to znamená vznik problémů i se základními pohyby a ovládáním vlastního těla. Bohužel je tato nemoc neléčitelná, při brzkém zachycení však lze její průběh zpomalit a zkvalitnit život postiženého. Její nástup je velmi pomalý a nenápadný, a proto je důležité vnímat její prvotní příznaky, které ji prozrazují.

Chvění končetin

Jedním ze základních příznaků této nemoci je chvění končetin. K tomu obvykle dochází paradoxně v klidovém režimu, kdy je tělo uvolněné a neprovádí žádnou pohybovou činnost. Nejčastěji se tak jedná o drobné svalové záchvěvy, které se však mohou šířit do celého těla. Nejdříve je toto chvění jenom občasným jevem, s vývojem nemoci ale dochází k jeho stále častějšímu opakování.

Fotografie: Freepik

Pomalé pohyby

Dalším z příznaků Parkinsonovy choroby mohou být znatelně zpomalené pohyby těla, které jednoduše nedokáže svůj „výkon“ zrychlit. Zpomalují se tedy nejen přirozené reflexy, ale i pohyby prováděné během běžných každodenních činností. Zpočátku lze tyto příznaky připisovat například únavě, malátnosti nebo počínající nemoci, pokud jsou však dlouhodobějšího rázu, je dobré kontaktovat lékaře.

Ztuhlé končetiny

Nejen chvění, ale také ztuhlost končetin a celkově obtížnější pohyblivost těla tuto nemoc doprovází. Jedná se zejména o nadměrné problémy s hybností po sezení nebo po odpočinku, kdy cítíte, že se vaše tělo ani na několikátý pokus nechce hnout tak, jak má. Nejčastěji se navíc stává, že jedna polovina těla je tímto příznakem postižená více než ta druhá.

Fotografie: Freepik

Výpadky přirozených reflexů

Protože přirozené reflexy jako polykání, zvracení, dýchání a další řídí nervový systém, může docházet také k mnohým potížím v tomto směru. Jednat se může o úniky potravy mimo ústa, nekontrolovatelné zvracení nebo naopak jeho nemožnost, záchvěvy plic a problémy s dýcháním a mnohé další. Včasné podchycení a správně zvolené léky však takové příznaky znatelně zmírňují, proto je důležité je nepodceňovat.

Mozkové poruchy

Poškození centrálního nervového systému má také bohužel značný podíl na poškození mozku. Mnoho pacientů tedy začíná trpět nejrůznějšími problémy od nejasného myšlení, deprese, zapomínání až po halucinace a celkovou ztrátu vlastní osobnosti. Při jakýchkoli prvotních příznacích je proto nejlepší neprodleně kontaktovat lékaře.

Fotografie: Freepik

Problémy s řečí

Jelikož poškození nervového systému vede především k ochabnutí svalstva, ve většině případů dochází také ke znatelným problémům s korigováním vlastního obličeje. To se projevuje zejména povadlým úsměvem, problémy s přijímáním potravy a také problémy s řečí. Ta může být nejasná a nesrozumitelná nebo ji zcela nahradí pouze nejrůznější zvuky a huhlání.

Zdroj: Healthline