Opomíjená sepse má na svědomí více úmrtí než rakovina

Fotografie: Freepik

Většina lidí považuje za nejčastější příčiny úmrtí na světě rakovinu, infarkt a cévní mozkové příhody. To je sice pravda, ale vědci nedávno zveřejnili studii, ve které se mezi těmito příčinami objevila také sepse neboli otrava krve. Výsledky studie totiž potvrdily, že celosvětově na sepsi umírá i v dnešní době průměrně jeden člověk z pěti.

Co je sepse?

Pojmem sepse lékaři označují zánětlivou reakci organismu, který trpí infekcí, jež byla způsobena nejrůznějšími viry či bakteriemi. Nejčastěji k sepsi dochází v případě, že počáteční infekce nebyla dostatečně léčena nebo se neprojevila, a následně tak došlo k rozšíření choroboplodných zárodků krví do celého organismu.

Výsledkem jejich působení je pak společně s obrannými reakcemi organismu poškození orgánů. V případě nejvážnějšího stádia, tak zvaného septického šoku, dochází k selhání několika orgánů najednou. Sepse často postihuje osoby trpící těžkými infekcemi močových cest a plic, dále vážnými a rozsáhlými proleženinami.

Vzniknout může ale i u žen po porodu, po rozsáhlých operacích či popáleninách, ale také v souvislosti s angínou, chřipkou či zánětem středního ucha.

Nejvíce ohroženi sepsí jsou starší lidé, děti a osoby se sníženou imunitou. V případě starších pacientů jde především o osoby trpící chronickými chorobami. U nich často dochází k tomu, že sepse vyvolaná například zápalem plic vyčerpá imunitní systém natolik, že jejich organismus je následně napadán dalšími infekcemi, jejichž důsledkem je selhání životně důležitých orgánů.

Jaké jsou nejčastější příznaky sepse?

Vzhledem k tomu, že sepse může skončit tragicky, vyplatí se věnovat zvýšenou pozornost jejím příznaků. Mezi ty nejčastější patří zejména zimnice, vysoká horečka nebo naopak velmi nízká teplota a celková slabost.

K dalším projevům patří zvýšené dýchání a zvýšený srdeční tep, dále pokles krevního tlaku a případně i poruchy vědomí. Krevní testy sepsi prozradí zvýšeným množstvím bílých krvinek.

Fotografie: Freepik

Dvakrát více úmrtí, než se léta myslelo

Zdaleka neplatí, že sepse je příčinou úmrtí pouze v méně rozvinutých státech, běžně na ni umírají lidé i na evropském kontinentu, například ve Velké Británii či ve Francii, kde ročně na sepsi zemře čtyřicet osm respektive třicet tisíc osob.

Samozřejmě nejzávažnějším problémem je sepse  v rozvojových zemích, kde je příčinou téměř osmdesáti pěti procent úmrtí. Studie navíc odhalila, že v řadě případů, kdy byla sepse příčinou úmrtí, se na danou skutečnost nepřišlo, neboť sepse byla považována jen za doplňující problém, komplikaci základního onemocnění.

Ve skutečnosti ale byla problémem stěžejním. Celosvětově je každoročně sepsí postiženo okolo třiceti milionů osob, včetně šesti milionů novorozenců. V případě septického šoku zemře až sedmdesát pět procent pacientů.

Psaní článků se zdravotnickou tematikou se začala věnovat hned po studiu vysoké školy. Za celou svou kariéru nastudovala ... [Více o autorovi]