Vysoký krevní tlak nebývá žádnou náhodou. Přispívá k němu například i životospráva nebo stres

Fotografie: Paolocmartin / Creative Commons / Attribution-Share Alike 4.0

Vysoký krevní je významně spojen s životním stylem a stravovacími návyky, ale existuje také řada dalších faktorů, které mohou přispět.

Vysoký krevní tlak je stav, kdy tlak krve na stěny cév je vyšší, než je zdravé. Tento problém může být závažný a dlouhodobě může zvýšit riziko srdečních onemocnění, mozkových příhod, selhání ledvin a dalších komplikací. Existuje několik faktorů, které mohou způsobit vysoký krevní tlak, a je důležité být si jich vědom, abyste mohli podniknout kroky k prevenci a kontrole této potenciálně nebezpečné nemoci, říká doktorka Lauren Castiello.

Genetika a rodinná historie

Jedním z hlavních faktorů, které mohou přispět k vysokému krevnímu tlaku, je genetika. Pokud máte rodinnou historii hypertenze, máte větší šanci, že budete mít také vysoký krevní tlak. Některé geny mohou ovlivňovat funkci srdce a cév, což zvyšuje pravděpodobnost vzniku hypertenze.

Životní styl a stravovací návyky

Životní styl hraje klíčovou roli v rozvoji hypertenze. Nezdravá strava s vysokým obsahem soli, nasycených tuků a cukrů může vést ke zvýšenému tlaku krve. Nedostatek fyzické aktivity, obezita, kouření a nadměrná konzumace alkoholu také přispívají k vysokému krevnímu tlaku.

Stres a psychické faktory

Chronický stres a psychické problémy mohou ovlivnit hormonální rovnováhu v těle a způsobit zúžení cév, což zvyšuje krevní tlak. Lidé se sklony k úzkosti a stresu mohou být náchylnější k rozvoji hypertenze.

muž stres
Fotografie: Pexels

Nadváha a obezita

Přebytečná hmotnost a obezita zatěžují srdce a cévy, což zvyšuje krevní tlak. Lidé s nadváhou mají vyšší riziko hypertenze a souvisejících onemocnění. Jedním z důvodů, proč obezita ovlivňuje krevní tlak, je fakt, že nadbytečná tuková tkáň produkuje hormony a látky, jež mohou mít negativní vliv na cévní systém.

Konkrétní zdravotní stav

Některé zdravotní problémy, jako je chronická ledvinová choroba, endokrinní poruchy (např. diabetes) nebo spánková apnoe, mohou také zvýšit riziko vysokého krevního tlaku.

Věk

S věkem se zvyšuje pravděpodobnost vysokého krevního tlaku, zejména u osob nad 60 let. Věk je jedním z faktorů, který nemůžete ovlivnit, ale můžete se snažit minimalizovat negativní dopady stárnutí na zdraví. Pravidelné monitorování krevního tlaku je u seniorů klíčové, protože vysoký krevní tlak může být bezpříznakový a dlouhodobě nepozorovaný.

Kromě těchto faktorů existuje řada dalších, jako je nadměrná konzumace soli, nedostatek draslíku, nevhodná léčba nebo užívání určitých léků. Je důležité pravidelně monitorovat krevní tlak a včas vše konzultovat se zdravotníkem, aby bylo možné prevenci, diagnostiku a léčbu vysokého krevního tlaku řešit co nejúčinněji.

Zdroj: Healthline

Psaní článků se zdravotnickou tematikou se začala věnovat hned po studiu vysoké školy. Za celou svou kariéru nastudovala ... [Více o autorovi]