Nepřítel jménem roztroušená skleróza. Důležitá fakta, která by měl každý znát

Fotografie: Freepik

Roztroušená skleróza je autoimunitním onemocněním, kdy dochází k útokům imunitního systému na nervy v mozku a míše. Jakmile nervy přestanou pracovat tak, jak by měly, vznikají chyby v komunikaci mezi mozkem a zbytkem těla, až nakonec dojde k trvalému poškození nervů.

Dle dostupných informací je ve světě postiženo téměř 2,5 miliónů pacientů, z toho 70% jsou ženy. Průměrný věk, kdy se může onemocnění poprvé objevit, je 29 let. Zhruba 80% všech postižených jedinců je ve věku 20-40 let. Proto není radno cokoli zanedbávat, ať už jste dvacátníci, třicátníci nebo čtyřicátníci. Roztroušená skleróza může zasáhnout kohokoli z nás. Z toho důvodu je dobré znát základní fakta.

Po prvním útoku přichází „mylné“ zotavení

Často po prvním útoku roztroušené sklerózy onemocnění ustupuje a pacienti si tak většinou myslí, že se nic neděje. Nenavštíví lékaře, což je velice nebezpečné. V počátečních fázích nemoci může být vývoj výrazně zpomalen, ovšem pouze tehdy, zajdete-li si na prohlídku k odborníkovi. V opačném případě se onemocnění dostane do progresivního stádia, kdy se příznaky začnou stále zhoršovat.

Často jde o rodinnou anamnézu

Pokud vaše matka trpěla roztroušenou sklerózou, pak budete zvláště náchylní k rozvoji nemoci i u sebe. Do dnešní doby bylo identifikováno 55 genů, jež jsou spojeny se zvýšeným nebo sníženým rizikem vzniku nemoci. Odborníci tvrdí, že je velice důležité si během těhotenství hlídat přísun vitamínu D. Jeho nedostatek může u dítěte v budoucnu vyvolat riziko vzniku roztroušené sklerózy.

Čím dříve ji diagnostikujete, tím snazší bude její léčba

Roztroušená skleróza je bohužel tichým zabijákem, který může být během svého počátku zcela neviditelný. Velice často se některé příznaky nemoci mohou snadno zaměnit s jinými zdravotními problémy. Dokonce se mohou objevit první symptomy nemoci až po deseti letech, kdy už s ní žijete a mozek byl do té doby již značně poškozen.

Nejčastější příznaky roztroušené sklerózy

Je velice důležité znát příznaky roztroušené sklerózy, aby nedocházelo k záměně s jinými nemocemi. První, co byste na sobě měli pozorovat, jsou následující známky:

  • Únava
  • Deprese nebo zvýšená úzkost
  • Necitlivost nebo brnění v nohách
  • Slabost
  • Problémy se zrakem
  • Ztráta kontroly svěrače a močového měchýře

Pokud si všimnete některých z těchto symptomů, neváhejte vyhledat pomoc neurologa.

Léčba roztroušené sklerózy

Roztroušená skleróza je v dnešní době jedním z nejvíce léčitelných neurologických onemocnění, ale pouze tehdy, je-li diagnostikována v počáteční fázi. Existují tři aspekty léčby – imunologická farmakoterapie, symptomatická farmakoterapie a změny životního stylu.

Imunologická farmakoterapie pomáhá regulovat imunitní systém a symptomatická léčí určité příznaky, jako je například bolest. Co se životního stylu týká, pravidelné cvičení pomáhá mozku budovat nová spojení a posilovat schopnosti našeho těla.

Psaní článků se zdravotnickou tematikou se začala věnovat hned po studiu vysoké školy. Za celou svou kariéru nastudovala ... [Více o autorovi]