Nebezpečná trombóza důsledně varuje pomocí příznaků, mezi které patří i modré žíly a otoky

Fotografie: Depositphotos

Trombóza, stav spojený s tvorbou sraženin krve v cévách, může být vážným zdravotním problémem. Proto se vyplatí vědět, jakým způsobem se projevuje.

Při trombóze dochází k tvorbě sraženin v cévách, z tohoto důvodu může být člověku i osudná, pokud není včas rozpoznána a řádně ošetřena. Lékař Darragh O’Carroll zdůrazňuje důležitost předcházení a včasné detekce trombózy, a to nejen pro jednotlivce, ale pro celou společnost. Níže se podívejte na příznaky trombózy a proč je tolik důležité být obeznámen s touto život ohrožující nepříjemností.

Bolest a otok na nohou nebo pažích

Podle webu Healthline je jedním z nejčastějších příznaků trombózy bolest nebo otok v oblasti nohou nebo paží. Sraženina může blokovat normální krevní oběh, což vede k narušení průtoku krve a vzniku bolesti. Zvýšený tlak v cévách snadno způsobí otok, který lze vizuálně i hmatatelně rozpoznat.

Červené nebo modré žíly

Trombóza může způsobit, že postižené žíly se stanou červenými nebo modrými. Tento příznak může být známkou zánětu nebo přetížení žilního systému v důsledku sraženiny. Změny v barvě žil mohou poskytnout cenné informace o stavu trombózy a mohou sloužit jako varování pro ty, kteří by mohli být ohroženi touto potenciálně život ohrožující komplikací.

Zvýšená teplota v postižené oblasti

Pokud dojde k trombóze, může se v postižené oblasti objevit zvýšená teplota. Zánět vyvolaný přítomností sraženiny může způsobit, že postižená oblast se stane teplejší na dotek. Toto zvýšení teploty může být někdy pociťováno jako lokalizovaný pocit horka, který vzniká v důsledku aktivovaných obranných mechanismů organismu.

krevní sraženina
Fotografie: Freepik

Únava a dušnost

Trombóza může zanechat své stopy nejenom v místě vzniku sraženiny, ale také v celém těle. Jedním z možných projevů, který by neměl být opomíjen, je celková únava a pocit dušnosti, jež mohou nastat v reakci na narušení krevního toku.

Příznaky srdeční zástavy týden, den i hodinu před nástupem: Měl by je znát naprosto každý

Bolest na dotek nebo při pohybu

Během stavu trombózy může postižená oblast reagovat bolestí na dotek nebo při pohybu. Když je dotčená oblast stisknuta nebo podrobena pohybu, může pacient pociťovat nepříjemný tlak nebo bolest lokalizovanou v oblasti, kde došlo ke vzniku sraženiny. Je to reakce těla na patologický stav, jenž vyžaduje pozornost a odbornou péči.

Náhlá ztráta vědomí nebo mdloby

V extrémních situacích může trombóza vyvolat náhlou ztrátu vědomí nebo mdloby. Tato nebezpečná situace je obvykle spojena s masivní sraženinou, která zablokovala kritickou cévu a vážně omezila tok krve do mozku. Pacienti by si měli být vědomi tohoto možného nebezpečí a v případě jakýchkoli neobvyklých symptomů okamžitě vyhledat lékařskou pomoc.

Kdy hledat lékařskou pomoc?

Pokud se objeví některý z výše uvedených příznaků, měli by pacienti okamžitě vyhledat lékařskou pomoc, jak jsme vás v minulosti informovali na našem webu ZdravéStravování. Diagnostika trombózy vyžaduje specializované vyšetření, jako jsou ultrazvukové nebo CT angiografie. Rychlá léčba může minimalizovat riziko komplikací, jako jsou plicní embolie nebo poškození tkání v důsledku nedostatečného krevního oběhu.

Psaní článků se zdravotnickou tematikou se začala věnovat hned po studiu vysoké školy. Za celou svou kariéru nastudovala ... [Více o autorovi]