Mnohočetný myelom ohrožuje hlavně starší generaci

Jedná se o onkologické onemocnění, které se hůře diagnostikuje. Průměrná délka dožití s tímto druhem rakoviny je asi sedm let, u některých pacientů se dokonce jedná i o deset let.

Jaké jsou rizikové faktory pro vznik plazmového myelomu?

Nejrizikovější skupinou lidí, kteří mohou plazmovým myelomem onemocnět, jsou starší lidé. U těch je však i zhoršená prognóza co se týká vyléčení. Svou roli hraje i takzvané cytogenetické riziko.

Co jsou to cytogenetické poruchy a jak je to s prognózou?

U jakéhokoliv onkologického onemocnění dochází k poruše buněk v genetickém materiálu. Takovéto poruchy pak nazýváme mutacemi. V případě rakoviny se pak zabýváme více mutacemi najednou, proto jsou buňky tolik odolné vůči některým druhům léčby.

Mezi mutace můžeme zařadit: translokace, delece, duplikace. Všechny tyto mutace se pak hodnotí na základě provedení cytogenetického testu. Tyto testy jsou velice citlivé na prokázání jakýchkoliv genetických poruch.

Proč je cytogenetické testování u pacientů s plazmovým myelomem tak důležité?

Pacient s plazmovým myelomem, u kterého jsou prokázané cytogenetické poruchy, je sledován o to více pečlivěji a bedlivěji. U těchto lidí totiž dochází k progresi nemoci dynamičtěji. Také je potřeba se u těchto pacientů vyvarovat některých terapeutických postupů.

Existuje pro pacienty s plazmovým myelomem a vysokým cytogenetickým rizikem účinná léčba?

Tohle téma je poměrně složité, jelikož některé léky, které se běžně používají k léčbě u pacientů s plazmovým myelomem mohou výrazně stav zhoršit u těch, kteří mají prokázané vysoké cytogenetické riziko. Také se doporučuje u těchto lidí transplantace dvojité kostní dřeně. Tato transplantace má velice dobré výsledky, bohužel se však aplikuje pouze na počátku nemoci, a také mladším ročníkům v dobrém zdravotním stavu. Léky, které mají pozitivní vliv na cytogenetické poruchy se nazývají inhibitory proteazomu. Léčba tedy může zlepšit prognózu, ale nemoc nekompenzuje.

Proč se pacientům s plazmovým myelomem podává léčba orální cestou?

Léčba pomocí podávání tablet je pro pacienta mnohem pohodlnější a příjemnější než injekce. Také dotyčnému umožní fungovat lépe ve společnosti. I v období epidemií a pandemií je nemocný výrazně chráněný, protože nemusí navštěvovat nemocnici. Léky bere doma.

Fotografie: Shutterstock

Psaní článků se zdravotnickou tematikou se začala věnovat hned po studiu vysoké školy. Za celou svou kariéru nastudovala ... [Více o autorovi]