Syndrom, který značně zvyšuje riziko vzniku cévní mozkové příhody. O jeho existenci však skoro nikdo neví

Fotografie: Freepik

Metabolický syndrom byl spojený se zvýšeným rizikem mrtvice a nyní přichází nová studie. Ta má zjistit, zda zvyšuje riziko vzniku i druhé cévní mozkové příhody. Tématu se věnují odborníci z University of Illinois.

Provedené studie byly čistě pozorovací. Tudíž neprokazují, že metabolický syndrom je přímou příčinou druhé a další mrtvice nebo smrti. Existuje však určitá korelace mezi metabolickým syndromem a mozkovou příhodou a výzkum připustil, že lidé s tímto syndromem mají zvýšené riziko druhé mozkové příhody a v horším případě také smrti.

Fotografie: Pexels

Výsledky výzkumu nejsou příznivé

Podle metaanalýzy, která byla nedávno publikovaná, mohou být lidé s větším obvodem pasu, vysokým krevním tlakem a dalšími rizikovými faktory metabolického syndromu vystaveni vyššímu riziku mrtvice než lidé bez metabolického syndromu. S tím bohužel souvisí také zvýšené riziko smrti. Metabolický syndrom je definovaný jako nadbytek břišního tuku a dva nebo více rizikových faktorů, jako jsou vysoký tlak, vysoký cukr a nízký HDL cholesterol.

Fotografie: Pexels

Studie ukázaly protichůdné výsledky, pokud jde o to, zda metabolický syndrom, který byl spojený se zvýšeným rizikem první cévní mozkové příhody, zvyšuje také riziko druhé mozkové příhody a úmrtí. Data z výzkumu pomohou lidem s metabolickým syndromem, aby byli pravidelně vyšetřování a dostávali také preventivní léčbu. Aby se zdůraznilo riziko druhé mrtvice, metaanalýza spojila výsledky šesti studií s 11 000 účastníky.

Pozorování trvalo několik let

Účastníci výzkumu byli sledování po pět let. Během této doby prodělalo 1 250 lidí druhou epizodou a analýza zjistila, že lidé s metabolickým syndromem mají o 46 % vyšší pravděpodobnost, že ji budou mít, než lidé, kteří tímto syndromem netrpí. Vědci zjistili, že nízké hladiny dobrého cholesterolu a dvě nebo více složek syndromu byly nezávisle spojeny se zvýšeným rizikem mrtvice. Naproti domu přebytečný břišní tuk, vysoká hladina cukru či vysoký krevní tlak individuálně spojené s vyšším rizikem druhé epizody nebyly.

Fotografie: Pixabay

Další metaanalýza spojila osm studií s více než 51 600 účastníky, kteří byli sledování po dobu pěti let. Během této doby zemřelo 4 210 osob s metabolickým syndromem. Tito lidé měli o 27 % vyšší pravděpodobnost, že během studie zemřou, než lidé bez tohoto syndromu. Výsledky doplňují důkazy, že lidé s metabolickým syndromem by měli podniknout kroky ke změně rizika druhé mrtvice a smrti, a to buď pomocí léků, dietou, cvičením nebo změnou životního stylu.

Zdroj: Healthline

Psaní článků se zdravotnickou tematikou se začala věnovat hned po studiu vysoké školy. Za celou svou kariéru nastudovala ... [Více o autorovi]