Krevní skupiny mají vliv na riziko vzniku různých onemocnění. Nejvýhodnější je skupina 0

Fotografie: Depositphotos

Krevní skupina je klíčovým faktorem nejen při transfuzi krve, ale také v souvislosti s rizikem různých nemocí a celkovým zdravotním stavem. 

Krevní skupiny hrají důležitou roli nejen v medicíně, ale také v celkovém zdraví jednotlivce. Zatímco některé krevní skupiny nabízejí výhody jako univerzální dárci, jiné mohou poskytovat ochranu proti specifickým nemocem nebo snížené riziko určitých zdravotních problémů. Rozdělení krevních skupin je založeno na přítomnosti specifických antigenů na povrchu červených krvinek, což má vliv na kompatibilitu při transfuzi a také na predispozice k různým onemocněním, říká doktorka Jenneh Rishe.

Krevní skupiny a jejich rozdělení

Krevní skupiny jsou rozděleny podle přítomnosti nebo nepřítomnosti specifických antigenů na povrchu červených krvinek. Nejčastěji používaný systém je ABO, který rozděluje krevní skupiny do čtyř kategorií: A, B, AB a 0. Další významný faktor je Rh faktor, který může být pozitivní nebo negativní, což vede k celkem osmi hlavním krevním skupinám.

Krevní skupina 0

Člověk s krevní skupinou 0, zejména 0 negativní, může být označen jako „univerzální dárce“. To znamená, že krev této skupiny může být podána prakticky všem pacientům, což je obrovská výhoda v urgentních situacích. Krevní skupina 0 negativní je vzácná a má ji pouze asi 7 % populace. Tato skupina má také nižší riziko vzniku krevních sraženin, což může snižovat riziko infarktu a mozkové mrtvice, informovala lékařka Megan Soliman.

Lidé s touto krevní skupinou se dožívají vyššího věku než všichni ostatní

Krevní skupina A

Lidé s krevní skupinou A mají vyšší hladiny určitých protilátek, což může pomoci v boji proti některým infekcím. Nicméně tato skupina je spojena s vyšším rizikem některých onemocnění, jako jsou kardiovaskulární nemoci, zmiňuje odborná studie.

Zkumavka s krví
Fotografie: Freepik

Krevní skupina B

Skupina B je méně častá a může být spojena s nižším rizikem některých typů rakoviny. Avšak podobně jako u skupiny A existují zvýšená rizika určitých onemocnění, jako je rakovina pankreatu, dokládá studie z roku 2009. Sledování zdravého životního stylu, pravidelné lékařské prohlídky a povědomí o vlastních zdravotních rizicích mohou přispět k dlouhému a zdravému životu.

Krevní skupina AB

Skupina AB je nejvzácnější, lidé s touto krevní skupinou mohou přijímat krev od všech ostatních skupin, což je výhodou při transfuzích. Nicméně, tato skupina je spojena s vyšším rizikem některých zdravotních problémů, včetně kognitivních poruch a srdečních chorob, uvádí studie v časopise BioMed Research International. Na webu ZdravéStravování jsme také psali o typických příznacích krevních sraženin.

Psaní článků se zdravotnickou tematikou se začala věnovat hned po studiu vysoké školy. Za celou svou kariéru nastudovala ... [Více o autorovi]