Krevní skupina má značný vliv na charakter a může odhalit skryté osobnostní vlastnosti

Fotografie: Pixabay

Většina z nás chápe krevní skupiny jako jakousi genetickou predispozici, která může mít vliv na naše tělesné zdraví. Pozornost jim ale pravděpodobně věnujeme až ve chvíli, kdy je něco špatně. Jiné národy a filozofie ale věří, že o člověku dokáže tento malý detail hodně říci – a to jak o jeho osobnosti, tak i o jeho životních možnostech, cílech a hodnotách.

Neexistuje příliš mnoho výzkumů, které by přímo potvrzovaly to, že lidé se stejnou krevní skupinou skutečně sdílí totožné povahové rysy. Ale je pravdou, že mezi nositeli stejné krevní skupiny lze vysledovat určité podobnosti, které lze více či méně přičítat právě krevní skupině. Poznáte se v následujících charakteristikách i vy?

Krevní skupina A

Tato krevní skupina je vůbec tou nejčastější u nás, má ji asi 42 % lidí. Tito lidé mívají pevný stabilní charakter, bývají zodpovědní a rozhodně se jim vyplatí důvěřovat. Takové osobnosti bývají též velmi loajální, a to nejen ke své rodině a přátelům, ale také k zaměstnavateli, proto bývají tito lidé žádaní a spolehlivý pracovníci. Tito lidé jsou také klidní, seriózní a introvertní a častokrát záměrně potlačují své skutečné emoce. Měli by se naučit vyhýbat přemíře alkoholu, protože ten jim nedělá dobře po fyzické, ani psychické stránce.

Krevní skupina B

V ČR má tuto krevní skupinu asi 18 % lidí. Její majitelé bývají velmi aktivní a mají široké spektrum zájmů. Do jisté míry je to výhoda, protože působí dojmem vzdělaného člověka s rozhledem, ale může jim chybět cílevědomost v něčem skutečně uspět a nějakou disciplínu zcela ovládnout.

Jsou dobří tak nějak ve všem, ale v ničem zvláště nevynikají, což je může později v životě frustrovat. Navenek také působí veselým dojmem, jako baviči plni energie a nadšení, ale ne vždy se tak skutečně cítí. Mezi jejich záporné stránky patří také sobeckost, lenost, netrpělivost a výbušnost.

Krevní skupina AB

U nás není tato krevní skupina příliš častá. Tito lidé bývají často rozpolcení a nejednotní v tom, kým skutečně jsou. Jako by se v nich mísily charakteristiky dvou předchozích skupina a oni nevědí, která strana má vlastně navrch.

Často budí dojem, že mají vlastně dvě osobnosti – jednu, kterou ukazují navenek, a druhou, kterou si schovávají jen pro okruh svých nejbližších. Mezi jejich dobré vlastnosti patří spolehlivost a ochota pomoci, na druhou stranu mívají na sebe i lidi kolem sebe velké nároky a nebojí se vás počastovat kritickými slovy.

Krevní skupina 0

U nás má tuto krevní skupinu asi 20 % lidí. Tito lidé jsou otevření, expresivní a mají vášeň pro všechny a pro všechno. Bývají rodinnými vůdci, kteří mají rádi vše pod kontrolou. Milují nové projekty a výzvy a rádi se učí novým věcem

Často jsou hlavními vůdci celého kolektivu a nikdo si nedovolí jim v ničem oponovat. Neumí to ale dobře s penězi, často utrácejí za hlouposti a jsou také náchylní k pádu do dluhové pasti. Umí být i velmi žárliví, nezodpovědní a zbytečně vychloubační.

Psaní článků se zdravotnickou tematikou se začala věnovat hned po studiu vysoké školy. Za celou svou kariéru nastudovala ... [Více o autorovi]