Hygienická kontrola v nemocnicích odhalila rizikové nedostatky v podávaném jídle

Fotografie: Kolforn / Creative Commons / Attribution-Share Alike 4.0

Během hygienických kontrol nemocničních zařízení si inspekce všimla řady nedostatků. Pacientům se rozhodně nedostává živin, které jejich tělo vyžaduje.

Ačkoli by se mohlo zdát, že v nemocnicích dostanete každý pacient zdravé jídlo přizpůsobené jeho konkrétním zdravotním potřebám, hygienické kontroly potvrdily opak. Podle nich bývá naopak příliš slané, sladké, tučné a bez jakéhokoliv ohledu na alergeny a pestrost pokrmu. Samozřejmě se to netýká všech zařízení, ale bohužel většina z nich inspekci dvakrát nepotěšila.

Nevhodná strava v nemocnicích

Nesprávné podávání pokrmů v nemocnicích může být velký problém, protože mnoho pacientů podstupujících vážné zákroky musí být v dobrém celkovém stavu. Pokud tomu tak není, mohou se objevit během operací nebezpečné komplikace a následné problémy, včetně vyššího rizika smrti. Často také do zařízení přichází zejména podvyživení pacienti, kteří se potřebují spravit – pokud však dostanou paštiku s chlebem, jen těžko se zotaví.

Podle hygienických kontrol patřily k nejčastěji opakovaným nedostatkům v oblasti výživy pacientů nesprávně sestavené jídelníčky. Mnohdy některá zařízení ani neměla přesné informace o alergenech, jejich jídelní lístky byly sestaveny z opakovaných pokrmů s nízkou kalorickou hodnotou a nedostatkem potřebných živin, a to zejména co se týkalo živočišných bílkovin. Dále pak chyběl dostatek mléčných výrobků a rostlinných tuků a naopak byla pacientům podávána smažená jídla.

9 z 10 Čechů dělá během přípravy masa tuto zásadní chybu. Dodržujte jediný správný postup

smažené hranolky
Fotografie: Pixabay

Mnoho hygienických nedostatků

Nízká pestrost pokrmů však nebylo to jediné, co trápilo hygienickou inspekci. Vyšlo totiž najevo, že se na místě přípravy jídel v mnoha nemocnicích objevují další vážné nedostatky, včetně:

  • nevhodného hygienicko-technického prostoru pro konzumaci jídel,
  • špatného sanitárního a technického stavu zařízení a přístrojů,
  • nedostatku dokumentace nebo záznamů v dokumentaci vnitřní kontroly (např. zařízení proti škůdcům, nedostatečná včasná kontrola a údržba strojů, nedostatek řádného sledování zřízeného kontrolního místa a nedostatek aktuálních výsledků testů pitné vody),
  • špatného uchovávání potravin a používání prošlých potravin k přípravě pokrmů,
  • nesprávného skladování potravinářských výrobků,
  • opakovaného používání jednorázových obalů,
  • nedodržení chladicího řetězce,
  • špatného vedení.

Zdroj: Burbonik

Psaní článků se zdravotnickou tematikou se začala věnovat hned po studiu vysoké školy. Za celou svou kariéru nastudovala ... [Více o autorovi]