Jednoduché cviky pomohou řešit problémy s nespavostí

Fotografie: Freepik

Problémy s nespavostí mohou mít fyziologické nebo psychosomatické příčiny, obvykle jsou však důsledkem kombinace několika faktorů. Potýkáte-li se s nespavostí dlouhodobě, těchto 12 jednoduchých cviků by vám mělo pomoci, jelikož působí pozitivně nejen na nervovou soustavu, zlepšují krevní oběh, uvolňují pohybový aparát a celkově zlepšují flexibilitu svalstva.

Cvičení proti nespavosti

Cviky pomáhající na nespavost mají obvykle gymnastické prvky, jejichž prostřednictvím dochází k protažení svalstva a uvolnění napětí v kloubech. Pokud se rozhodnete je pravidelně aplikovat, je dobré to realizovat v sadách (jak je uvedeno níže) a před jejich zahájením si udělat krátkou rozcvičku na rozehřátí. Protože cviky jsou poměrně náročnou fyzickou aktivitou, je dobré si do své sestavy vybrat pouze tři z nich, které budete pravidelně opakovat. Vybírat můžete z následujících cviků.

1.    Ohýbání kolen

Cvik je prováděn ve stoje, je dobré mít vedle sebe oporu. Zvedneme pravou nohu, pokrčíme v koleni a přitiskneme co nejvýše k hrudi pomocí pravé ruky. Levou rukou se chytněte opory a poté skloňte hlavu a na 3 vteřiny zadržte dech. Následně cvik zopakujte pro levou nohu. Pro celé cvičení by se nohy měly 3krát vystřídat. Tímto cvičením uvolníte tlak v kloubech, posílíte svalstvo nohou a krevní oběh v horní polovině těla. Rovněž pomáhá ve schopnosti udržování rovnováhy.

2.    Otáčení trupu

Základní pozicí tohoto cviku je široce rozkročený postoj, při němž jsou chodidla rovnoběžně. Nadechněte se. Při výdechu se skloňte k pravé noze a levou rukou se dotkněte kotníku pravé nohy. Pravou ruku zvedněte a podívejte se za ní. S nádechem se vraťte do základní pozice a poté opakujte pro levou nohu. Nekrčte kolena. V póze vždy setrvejte 3 vteřiny se zadrženým dechem. Tímto cvikem dochází k posílení zádového svalstva a uvolnění kloubů.

3.    Větrný mlýn

Tento cvik začíná v široce rozkročené pozici, dlaně v pěsti se vztyčenými palci a ruce na pase. Natočíme trup vlevo a s nádechem se skloníme k levé noze s upaženými rukami, se současným mírným otáčením za pravou rukou. Při výdechu se opět narovnáme. Cvik opakujeme dvakrát v sérii pro každou stranu. Cvik pomáhá uvolnit femorální a bederní svalstvo a kyčelní klouby, a také zeštíhluje pas.

4.    Balerína

Cvik začíná ve stoje s nohama u sebe. V rovném postoji pomalu zvedáme levou nohu dozadu a přidržíme ji levou rukou. Pravou ruku zvedneme dopředu. Vypneme břicho i hruď a setrváme v pozici s levou nohou co nejvýše alespoň 3 vteřiny. Cvik opakujeme dvakrát pro každou nohu. Cvičení pomáhá posilovat dolní partie zad, stehna a kotníky a zlepšuje držení těla.

5.    Balerína s náklonem

Počáteční pozicí tohoto cvikuje Balerína, která pokračuje postupným předkláněním vypnutého trupu tak, že se levá i pravá ruka snaží dostat do vodorovné polohy v níž setrváme 3 vteřiny. Cvičením se protahují také lýtkové svaly.

6.    Strom

Tato pozice je standardní asánou, jež začíná ve vyrovnaném stoji. Levou nohu pokrčíme a opřeme o stehno pravé nohy tak, aby k němu byla kolmo z boku. Sepneme ruce na hrudi a pomalu je vytahujeme vzhůru. V poloze setrváme 3 vteřiny a opakujeme ji třikrát pro každou nohu. Cvikem se posílí především sedací svaly a držení těla.

7.    Kočka

Tento cvik začíná v poloze na všech čtyřech končetinách (opíráme se o kolena a dlaně rovnoběžně a v úrovni ramen). Cvik spočívá ve střídavém prohýbání a vypínání páteře – v prvním kroku s výdechem páteř prohneme a podíváme se vzhůru, poté ji uvolníme, vtáhneme břišní svalstvo a bradu přitiskneme k hrudi. Cvik posiluje záda a také pánevní dno.

8.    Dotek prstů

Základní poloha tohoto cviku je leh s nataženými končetinami. Při nádechu zvedneme pravou ruku a nohu a bez ohýbání v koleni se snažíme dotknout prsty. V pozici setrváme 3 vteřiny, poté vystřídáme končetiny. Pro každou stranu cvik třikrát opakujte. Cvik posiluje zádové a stehenní svalstvo, napomáhá prokrvení a stimuluje nervy kyčle a pánve.

9.    Stoj na lopatkách

Cvik známý také jako Svíce začíná vleže s rukama podél těla. Pomalu zvedáme pokrčené nohy i trup a rukama je podpíráme tak, že nakonec dosáhneme svislé polohy. Nohy postupně vyrovnáme. V pozici setrváme 3 vteřiny, poté opět pokrčíme nohy v kolenou a pomalu se vrátíme do původní polohy. Cvik stimuluje štítnou žlázu, příštítná tělíska a vnitřní orgány.

10.  Kobra

Tento cvik je rovněž jednou ze základních asán. Výchozí polohou je leh na břiše. Při výdechu zvedáme trup a podpíráme se přitom pažemi tak, že dlaně zůstávají v úrovni ramen. V úplném zapření s vyrovnanými lokty následně při výdechu skloníme bradu k hrudi a při nádechu hlavu vypneme co nejvýše. Zdržíme dech a v pozici setrváme 3 vteřiny. Cvik dvakrát opakujeme – pomáhá krevnímu oběhu a funkci vnitřních orgánů.

11.  Loď

Základní polohou tohoto cviku je leh na břiše s pažemi před hlavou. Při nádechu současně zvedáme hlavu, ruce i nohy co nejvýše. V pozici setrváme 3 vteřiny, poté se uvolíme a následně cvik dvakrát opakujeme. Cvik posiluje zádové svaly a pomáhá funkci vnitřních orgánů.

12. Jízda na kole

Tento cvik je prováděn vleže na zádech. Při nádechu začneme rukama i nohama cyklicky kroužit jako bychom napodobovali šlapání na bicyklu. Tento pohyb provádíme 30 sekund. Je velmi dobré se při něm smát. Cvik posiluje především imunitu.

Fotografie: Freepik

Psaní článků se zdravotnickou tematikou se začala věnovat hned po studiu vysoké školy. Za celou svou kariéru nastudovala ... [Více o autorovi]