Hlavní příznaky kardioneurozy a možnosti řešení

Fotografie: Pixabay

Mnoho pacientů přichází k lékaři se subjektivními příznaky, které mohou naznačovat, že je trápí kardioneuroza. Mezi dané příznaky patří, jsou arytmie, nebo třeba tachykardie a bolest na hrudi. Po řadě vyšetření však odborníci nenaleznou žádnou objektivní příčinu těchto potíží, a tak se přistupuje k názoru, že se jedná o takzvanou kardioneurozu.

Ošetřující lékař tedy v závěru nemocného pošle nejspíš k psychologovi, nebo psychiatrovi. Jaké jsou vlastně příčiny kardioneurozy?

Proč ke kardioneuroze dochází

Mezi nejčastější příčinu kardioneurozy patří silný emocionální šok. Každý člověk se čas od času může setkat s vysoce stresovými situacemi, nebo velice náročnými na psychiku. Samotné nepříznivé události kardioneurozu nezpůsobují. Příčinou potíží se srdeční akcí je zejména přístup daného jedince k onomu složitému okamžiku. Další možnou příčinou kardioneurozy může být i fyzické přetížení organismu, nebo nadměrná konzumace alkoholu, či kofeinových nápojů.

Jaký přístup mívají lidé s kardioneurozou k náročným životním událostem?

Lidé, kteří se potýkají s kardioneurozou nejsou schopni konstruktivního řešení problémů. Velice často potlačují své emoce a vzápětí je bouřlivě vyjadřují prostřednictvím hněvu, agresivního chování, nebo podrážděností. V podstatě se jedná o neurotický stav, který je spojený s nevyrovnaností dotyčného jedince.

Diagnostika kardioneurozy

Lékař nejprve nemocného podrobí základnímu fyzikálnímu vyšetření. Důležitý je hlavně poslech, poklep. Také změří krevní tlak a pulz. Jelikož se jedná o potíže se srdcem, přistupuje se i k vyšetření pomocí EKG. Rovněž je pacient tázán na rodinnou anamnézu a případné nemoci kardiovaskulárního systému u rodičů, či prarodičů. V případě neobjevení příčiny vzniku potíží se přistupuje i k dalším odborným vyšetřením, jako je Holter monitoring (celodenní snímání srdeční akce), nebo psychologické a psychiatrické vyšetření.

Jaké příznaky patří ke kardioneuroze?

Lidé s kardioneurozou mívají tyto typické projevy:

  • zrychlený pulz
  • bolesti na hrudníku
  • dušnost
  • celkový neklid

Také se může u pacienta s kardioneurozou objevovat zvýšená ospalost, závratě, silné bolesti hlavy, úzkosti, nadměrné pocení, či zrychlené dýchání. Tito lidé mívají velice často pocit méněcennosti, chorobně nevěří, extrémně prožívají jakékoliv emoce a také se abnormálně obávají o své zdraví, nebo život.

Jak kardioneurozu řešit?

Primárně je člověk s možnou kardioneurozou poslán ošetřujícím lékařem k psychologovi, nebo psychiatrovi. S odborníkem je možné dosáhnout toho, že pacient se naučí vyrovnávat s náročnými životními situacemi a začne si opět věřit. To následně vylepší i mezilidské vztahy jak v rodině, partnerství, nebo mezi přáteli. Důležitým faktorem je i to, aby si dotyčný uvědomil, že reálně mu nic nehrozí po fyzické stránce. Podstatnou součástí terapie by mělo být i osvojení si schopnosti ovládat své emoce a ventilovat je správným způsobem. S výhodou je, pokud si dotyčný s kardioneurozou najde nějaký zajímavý koníček, který jej bude bavit a naplňovat a odvede pozornost od úzkostlivého prožívání každodenního života.

Fotografie: Pixabay

Psaní článků se zdravotnickou tematikou se začala věnovat hned po studiu vysoké školy. Za celou svou kariéru nastudovala ... [Více o autorovi]