Demence představuje ohrožení i pro lidi v produktivním věku. Jaké jsou první příznaky, které je nutné včas zachytit?

Fotografie: Freepik

Demence je velmi nebezpečné onemocnění, které ohrožuje převážně starší lidi. Problém by však neměli podceňovat ani jedinci v produktivním věku, říká lékař Timothy J. Legg.

Časný nástup demence u mladých lidí v produktivním věku je jedním z neobvyklých případů. A právě proto jsou také často přehlíženy jakékoli znepokojivé příznaky. Odborníci však vysvětlují, že toto onemocnění sice ohrožuje převážně starší lidi, ale podle posledních údajů se pět procent všech případů týká také jedinců v produktivním věku. Z přehledu 95 mezinárodních studií vyplývá, že téměř čtyři miliony lidí na celém světě trpí časnou demencí, která se objevuje ve věku 30-64 let.

Většina odborníků dokáže problém s demencí u mladých lidí přehlédnout

To, že je nástup demence v mladém věku vzácný, by však podle odborníků, kteří se na toto téma specializují, nemělo být ignorováno. Doktor Knopman poznamenal, že vzhledem k tomu, že je demence v mladém věku tak neobvyklá, většina lékařů (včetně neurologů) nemá s její diagnostikou skoro žádné zkušenosti. Protože je demence obvykle spojena se stárnutím, je přirozené, že případné problémy s pamětí v mladším věku budou odborníky přičítány jiným onemocněním, která jsou v jejich věku pravděpodobnější.

Fotografie: Pexels

Podle článků doktora Knopmana bývají jakékoli příznaky ztráty paměti v mladším věku připisovány depresi nebo úzkosti. To samozřejmě není bezdůvodné. Odborník však upozornil, že pokud některé znepokojivé příznaky přetrvávají, měli byste okamžitě vyhledat odbornější pomoc, která se na demenci specializuje. V nejnovějším přehledu se tak vědec pokusil odhadnout počet lidí s časnou demencí před 60. rokem života. Analýza údajů ukázala, že na 100 000 lidí na celém světě připadá přibližně 119 případů.

U mladších jedinců je potřeba ke stanovení diagnózy 4,5 roku

Tým doktora Knopmana, který se na toto téma podrobně zaměřil, zjistil, že demence je vzácná zejména ve věkové skupině 30-34 let. V tomto případě existuje podle analýz pouze jeden člověk s demencí na 100 000 obyvatel. U osob starších 60 let však byla prevalence onemocnění 77 na 100 000. Vzácnost tohoto onemocnění v mladším věku však bohužel znamená, že zůstává často nediagnostikovaná. Průměrná doba do stanovení diagnózy je totiž u těchto lidí 4,5 roku, přičemž u starších dospělých je to méně než tři roky.

Fotografie: Pixabay

Kromě nedostatku zkušeností některých lékařů poukazuje doktor Knopman na další faktor, který ztěžuje diagnostiku demence. Podle odborníka se u mladých lidí namísto zhoršení paměti často objevují spíše změny v chování, emocích nebo také v řeči. Jedná se tak totiž o příznaky, které mohou odkazovat nejen na demenci, ale také na depresi a syndrom vyhoření.

Zdroj: Healthline

Psaní článků se zdravotnickou tematikou se začala věnovat hned po studiu vysoké školy. Za celou svou kariéru nastudovala ... [Více o autorovi]