Co se stane, když chytíte dvě varianty koronaviru současně

Fotografie: Freepik

Brazilští vědci oznámili, že dva lidé byli nakaženi dvěma různými mutacemi nového koronaviru, který způsobuje nemoc COVID-19. Oba se uzdravili bez nutnosti hospitalizace.

Ačkoliv se jednalo o jeden z mála případů, kdy byl člověk nakažen dvěma mutacemi koronaviru, vědci pozorovali vícekmenové infekce také u jiných respiračních virů, jako je chřipka. Vyvolalo to otázky, jak mohou tyto viry interagovat s infikovanou osobou a co by to znamenalo pro nové mutace.

Fotografie: Freepik

Viry mutují neustále a vytvářejí nové a nové variace

Virové adaptace způsobují také selektivní tlaky na hostitele. Většina z mutací nebude mít na virus žádný účinek, ale bude mít výhodu. Mutace mohou zvýšit jeho schopnost reprodukovat nebo blokovat imunitní systém. To je důvod k obavám a vědci by je měli pečlivě sledovat. Výskyt mutací závisí na mechanismu replikace, který je náchylný k chybám.

RNA viry, mezi které patří chřipka a hepatitida C, způsobují relativně velké množství chyb při každé reprodukci. Vytvoří se tím roj virů, které spolu souvisejí, ale nemají stejné genetické podpisy. Koexistující varianty mohou ovlivnit, jak bude nemoc postupovat nebo jak funguje její léčba.

Koronaviry mají nižší míru mutací než jiné RNA viry. Důvodem je, že jsou vybaveny opravným mechanismem, který dokáže chyby opravit během přehrávání. Existují ale důkazy o virové genetické diverzitě u pacientů infikovaných SARS-CoV-2.

Fotografie: Freepik

Detekce vice mutací u jednoho člověka může být výsledkem infekce různými variantami

Kromě toho to ale může být tvorba mutací u samotného pacienta po počáteční infekci. Jak tyto dva scénáře odlišit? Musí se porovnat genetický podpis variant populace s pacientovými variantami. V brazilské studii varianty odpovídaly různým rodokmenům, které již byly dříve detekovány. Znamená to tedy, že u jednoho pacienta došlo k současné infekci ze dvou mutací.

Vědci se domnívají, že koronavirus mutuje ještě rychleji. Koronaviry mohou podstoupit velké změny v jejich genetické sekvenci prostředním procesu, který se nazývá rekombinace. Pokud dvě mutace napadnou stejnou buňku, mohou si vyměnit části genomů a vytvářet nové sekvence. To je jev známý u RNA virů. Pandemie H1N1z roku 2009 byla způsobena kombinací lidské chřipky, viru ptačí chřipky a dvou typů prasečí chřipky.

U koronavirů, které mají jen jeden řetězec RNA v každé částici viru, může dojít k rekombinaci pouze mezi RNA klony od jednoho nebo více virů ve stejné buňce. Tyto rekombinantní důkazy byly zjevné jak v laboratoři, tak u infikovaného pacienta. Dosavadní důkazy ukazují, že infekce více než jednou variantou znamená, že průběh nemoci není horší. Bylo zatím hlášeno jen velmi málo případů souběžné infekce. Více než 90 % infekcí ve Velké Británii pochází z varianty B117, která je známá jako Kentova varianta.

Zdroj: TheConversation