Alzheimerova choroba: Pokud pozorujete varovné příznaky u sebe nebo svých blízkých, zpozorněte

Fotografie: Freepik

Alzheimerova choroba je zákeřná nemoc, která vede ke stálému rozpadu osobnosti. Toto onemocnění přichází s věkem a bohužel se proti němu zatím nepodařilo objevit účinný lék. Je však v našich silách rozpoznat nemoc v počáteční fázi a přijmout preventivní opatření ke zpomalení jejího vývoje.

Každý z níže uvedených příznaků může naznačovat počáteční stadia vývoje této zákeřné nemoci. Pokud jste ve svém chování zaznamenali alespoň jeden z těchto příznaků, má smysl navštívit lékaře. Pokud je nemoc zjištěna na samém počátku vývoje, je možné zpomalit její progresi.

Ztráta paměti, apatie a ztráta zájmu o oblíbené činnosti

Ztráta paměti, ke které dochází v každodenním životě, je prvním a nejvíce znepokojivým signálem. S tím se pojí možné požadavky na opakování stejných informací, rostoucí závislost na písemných pokynech a potíže s vybavováním si událostí a jevů, ke kterým došlo poměrně nedávno.

Tento problém nezahrnuje náhodné a jednorázové zapomenutí, například hledání mobilního telefonu apod. Apatie, lhostejnost, vyhýbání se kdysi oblíbeným činnostem, touha po samotě, vše výše uvedené může také působit jako signál počínající Alzheimerovy choroby. Člověk z nějakého důvodu nechce sledovat zápasy svého oblíbeného sportovního týmu, hrát si s vnoučaty, číst své oblíbené knihy, komunikovat se starými přáteli nebo rodinou.

Ztráta orientace v čase a prostoru a vizuálně-prostorové potíže

Představte si, že se probouzíte z hlubokého spánku a nejste schopni okamžitě určit den, čas nebo místo, kde se nacházíte. To je dezorientace. Nyní tento projev znásobte, přidejte jeho systematické opakování – a objeví se příznak demence.

Fotografie: Freepik

Dezorientace také znamená neschopnost určit roční dobu, místo, kde se nacházíte nebo důvod, proč jste daném místě. Se zvyšující se demencí se může pacient kvůli ztrátě času cítit mladší než ve skutečnosti. Další signál této nemoci přináší potíže s odhadem vzdálenosti, rozpoznáváním blízkých, interpretací obrázků. Začne být obtížné sestupovat po schodech, vlézt do vany, najít cestu domů, číst.

Změny osobnosti a nálady i zhoršení komunikace

Je váš blízký delší dobu úzkostný a podrážděný? Možná vám vyčítal, že jste ho přišli navštívit, jen abyste mu ukradli peníze nebo cennosti? Nebo přehnaně reagoval na skutečnost, že supermarket nyní prodává mléko v jiném oddělení? Změny jeho chování mohou být znakem toho, že v jeho mozku probíhají nevratné procesy.

Zbystřete i pokud se nápadně často stává, že si nepamatuje potřebné slovo a řekne něco jako „ta věc, na kterou se lidé přepravují“, protože si nedokáže zapamatovat slovo „auto“. Degradace schopnosti komunikovat je příznakem Alzheimerovy choroby.

Další obvyklé příznaky vzniku Alzheimerovy choroby

  • problémy při řešení životních úkolů a/nebo plánování
  • neustálé ztrácení věcí a jejich nesmyslné ukládání
  • ztráta úsudku (neobvyklé utrácení, nedostatečná hygiena, nevhodné oblékání)
  • obtížnost při provádění rutinních činností (netrefí do koupelny, neuvaří oblíbenou polévku)

Po depresivním čtení přichází čas na malé povzbuzení

Předpokládá se, že jakákoliv intelektuální aktivita může zabránit rozvoji Alzheimerovy choroby. Nejlepší výsledky má pravidelné čtení. Není nutné číst velkolepá díla typu Vojna a mír. Stačí si přečíst článek v novinách nebo časopise. Náš mozek, stejně jako tělo, potřebuje systematický trénink a zvědavost a touha po objevování nových věcí jsou zárukou dlouhého a plodného života bez senilní demence. Koneckonců, kolem nás je tolik starších lidí, kteří ovládají počítač, registrují se na sociálních sítích a umí používat chytré telefony! Nenechte sebe a své blízké ponořit se do temnoty stáří a žijte naplněný život!

Psaní článků se zdravotnickou tematikou se začala věnovat hned po studiu vysoké školy. Za celou svou kariéru nastudovala ... [Více o autorovi]