Snížením hladiny cholesterolu za prevencí Alzheimerovy choroby

Fotografie: Depositphotos

Vysoká hladina cholesterolu je spojena se zvýšeným rizikem demence a Alzheimerovy choroby. Na vině je hlavně LDL cholesterol, HDL riziko naopak nejspíše snižuje.

Vědci se již dlouhou dobu zabývají spojitostí mezi vysokou hladinu cholesterolu v průběhu života a stařeckou demencí či Alzheimerovou chorobou v pozdějším věku. Vysoká hladina cholesterolu, zejména nízkohustotního lipoproteinu (LDL), který je často označován jako „špatný“ cholesterol, může podle odborníků k rozvoji a progresi Alzheimerovy choroby významně přispět.

Geny hrají neodmyslitelnou roli

Geny řídí fungování každé buňky v těle. Některé geny rozhodují o fyzických rysech, jako je barva očí nebo vlasů. Jiné geny mohou zvyšovat riziko některých onemocnění, včetně Alzheimerovy choroby. Vědci objevili řadu genů, které s Alzheimerovou chorobou souvisejí.

Nejčastějším genem spojeným s Alzheimerovou chorobou je rizikový gen zvaný apolipoprotein E (APOE). Ten má tři běžné formy, označují se E2, E3 a E4. Zatímco první dva typy nemají na onemocnění žádný vliv (APOE e3), nebo riziko Alzheimerovy choroby dokonce snižují (APOE e2), poslední jmenovaný, APOE e4, riziko zvyšuje a je spojen s horší formou tohoto onemocnění.

Geny však nejsou jediným faktorem

Jedna kopie genu APOE pochází od matky a druhá od otce. Pokud máte jednu kopii genu APOE e4, riziko onemocnění Alzheimerovou chorobou se zdvojnásobuje nebo ztrojnásobuje. Jestliže však máte tyto geny dva (jeden od každého rodiče), riziko se zvyšuje 8 až 12krát. Přítomnost genu APOE e4 však automaticky neznamená, že člověk demencí či Alzheimerovou chorobou onemocní. To znamená, že gen APOE e4 riziko zvyšuje, ale není příčinou.

vědec
Fotografie: Freepik

Vědci našli spojitost mezi cholesterolem a Alzheimerovou chorobou

Výzkumní pracovníci proto provedli další výzkumy a jeden z nich prokázal, že gen APOE e4 související s Alzheimerovou chorobou narušuje řízení cholesterolu v mozku a oslabuje izolaci kolem nervových vláken. Vědci také použili modelové systémy k testování, zda lze abnormality související s APOE e4 zvrátit pomocí léků, které ovlivňují zpracování cholesterolu. Zjistili, že léky skutečně pomáhají zlepšit kognitivní funkce a snižují riziko propuknutí a zhoršení Alzheimerovy choroby a demence. Tím se otevírají nové možnosti léčby.

V současné době je tedy pro prevenci Alzheimerovy choroby a demence stále důležitý jednak zdravý životní styl s dostatkem pohybu, zdravou stravou a duševním tréninkem., nově však také kontrola hladiny cholesterolu a jeho snižování v případě vyšších hodnot.

Zdroj: National Institues of Health

Psaní článků se zdravotnickou tematikou se začala věnovat hned po studiu vysoké školy. Za celou svou kariéru nastudovala ... [Více o autorovi]