Příznaky ukazující na zúžené tepny. Tento život ohrožující problém se musí ihned řešit

Tepny neboli arterie jsou jedním z druhů cév, které zejména rozvádějí krev ze srdce směrem k tkáním. Pokud jsou zúžené, nebo jsou ucpané, pochopitelně dochází k velkým problémům. Jak v tom směru, že tepnou nemůže projít dostatečné množství krve, tak i z důvodu, že zde začíná stoupat krevní tlak. Obojí jsou rizika, která je na místě eliminovat.

Tepny musí reagovat na srdeční stahy, který jsou velice intenzivní. Proto jsou tepny vybaveny pružnou, silnou stěnou. Vnější část tvoří vazivová tkáň a vnitřní část svalová hmota a jemná výstelka. Tepny po každém stahu srdce protlačují krev dále k tkáním a orgánům. O tepny a cévy je třeba dbát stejně, jako o jakoukoliv jinou část našeho těla. Pokud jde o hlavní úlohu cév, tedy i tepen, patří mezi ně

  • distribuce nutričních látek a kyslíku do tkání
  • přenos hormonů
  • distribuce látek odpadního charakteru do orgánů, které zajišťují jejich vylučování.

Správná stavba tepen a jejich funkčnost jsou základním kamenem funkčnosti celého kardiovaskulárního systému. Ten někdy bývá ohrožen jejich zúžením, až ucpáním, což je stav nežádoucí a potencionálně nebezpečný.

Arterioskleróza

Arterioskleróza je velice nebezpečný stav, který se obvykle vyvíjí několik let. V průběhu tohoto období dochází k tuhnutí tepen a také k jejich zužování. Mezi nejčastější příčiny vzniku a rozvoje arteriosklerózy řadí odborníci zejména kouření, málo pravidelného pohybu a v neposlední řadě chybně sestavený jídelníček, v němž chybí některé pro zdraví nezbytné látky a kvalita je nahrazena kvantitou.

Problémem boje s arteriosklerózou je zejména její nenápadnost, protože pacient celé roky nemusí ani vědět, že tímto nežádoucím zdravotní stavem trpí. Arterioskleróza však může ve svém důsledku vést až k tak závažným stavům, jakými jsou angina pectoris, srdeční infarkt a mozková mrtvice.

Bolesti, případně znecitlivění nohou

Pokud při chůzi častěji zaznamenáváte bolest, případně jakési znecitlivění, a to zejména v oblasti lýtek, jedná se velice pravděpodobně o příznak zúžení nebo ucpání cév. Obvykle pomáhá, když nohy nejlépe vleže na zádech zvednete a opřete o zeď nebo jiný vhodný povrch.

Bolest ve spodní části zad

Bolest v této části zad bývá často příznakem zúžení nebo ucpání cév, protože dojde-li ke snížení průtoku krve do zad, následkem bývá změkčení obratlů a plotének. Když se tento stav rozvine, vede často ke skřípnutí nervů nebo také kýlám.

Fotografie: Freepik

Ušní lalůček

Pozornost je také třeba věnovat uším. Na ušním lalůčku se totiž může objevit záhyb neboli jakési zvrásnění, které směřuje diagonálně, a to od zvukovodu až ke spodnímu okraji lalůčku. Sám o sobě tento jev jako příznak možného pokročilého zúžení, případně ucpání cév vyhodnocen zřejmě nebude, ale pokud jsou zde i jiné faktory, jako například věk, hmotnost nebo poznatky o životním stylu dotyčné osoby, může být i tento jev relevantní při určování diagnózy.

Erektilní dysfunkce

Erektilní dysfunkce zjednodušeně řešeno znamená, že dotčený muž je buďto dočasně nebo dokonce trvale neschopen dosáhnout erekce, případně jí daný muž sice dosáhne, ale udrží ji jen po krátkou dobu.

Právě zúžení, případně až ucpání cév bývá jednou z nejčastějších příčin této dysfunkce, protože zákonitě dochází k horšímu prokrvení orgánů v této oblasti.

Úvodní Fotografie: Freepik

Psaní článků se zdravotnickou tematikou se začala věnovat hned po studiu vysoké školy. Za celou svou kariéru nastudovala ... [Více o autorovi]