WHO varuje, koronaviry to nekončí. Svět se musí připravit na další pandemie

Fotografie: Shutterstock

Zatímco se svět stále ještě nevypořádal s koronaviry a krizí způsobenou pandemií SARS-CoV-2, Světová zdravotnická organizace (WHO) již varuje před dalším nebezpečí. Prý se máme připravit na další pandemii. Proč a co nás může ohrozit? Bude to horší, než současná pandemie? Je v ohrožení celé lidstvo? Jakým směrem bychom se měli vydat, abychom se z této krizové situace dostali bez úhony?

Boj proti SARS-CoV-2

I když se celý svět teď zaměřuje na to, jak porazit virus SARS-CoV-2, WHO se rozhodla již varovat před dalším nebezpečím. Odpovědi na otázky v předchozím odstavci se snažila zodpovědět na 73. světovém zdravotnickém shromáždění. A vydala celkem tři klíčová sdělení, která se budou dotýkat nás všech. Tato sdělení si můžete přečíst na oficiálních webových stránkách WHO – nebo také v tomto článku!

Připravme se na další pandemii

Jedním z nejvíce znepokojujících tvrzení WHO, je právě toto. Mnozí z nás už se těší, až koronavirus konečně porazíme a vrátíme se do normálu. Ale … vrátíme se skutečně do normálu?

WHO připomíná, že v poslední době je zřejmé, že „země se silnou infrastrukturou připravenosti na zdraví dokázaly rychle omezit a kontrolovat šíření SARS-CoV-2“. Proto je nyní tak důležité připravit se na další pandemii a v případě další krize na ni být co nejpřipravenější.

Příprava států na budoucí situace

Světové zdravotnické shromáždění má zvážit návrh řešení, která budou zaměřena na přípravu členských států na budoucí situace týkající se ohrožení veřejného zdraví. Tento dokument stanoví přísnější soulad s mezinárodními zdravotními předpisy. WHO zdůrazňuje, že všechny země by měly být lépe připraveny na detekci nebezpečných infekčních chorob (včetně COVID-19).

Jak můžeme překonat COVID-19?

Světová zdravotnická organizace to říká na rovinu: koronavirus můžeme porazit díky vědě a solidaritě. „I když se jedná o globální krizi, mnoho zemí a měst úspěšně předcházelo nebo kontrolovalo přenos pomocí komplexního přístupu založeného na důkazech.

Poprvé se svět spojil, aby rychle vyvinul vakcíny, diagnostikoval a léčil a zajistil jejich dostupnost. Všechny země na základě rovnosti “- zdůrazňuje WHO.

Pravidla zamezení šíření infekcí

Koronavirus byl jakýmsi prověřením toho, jak jsou které státy schopné potýkat se s nakažlivými nemocemi. A pokud přijde další nemoc, může nás to napříště zastihnout přichystané.

V současné době se s pandemií každý stát vypořádává podle svého – v následujících letech budou stanoveny speciální postupy, které by měly zabránit tak velkému rozšíření nemocí. A tyto postupy stanoví právě Světová zdravotnická organizace. To, jestli nás čekají další infekce s rychlým šířením, bohužel dopředu stanovit nemůžeme, nicméně připravit se v určitých ohledech možné je.

Psaní článků se zdravotnickou tematikou se začala věnovat hned po studiu vysoké školy. Za celou svou kariéru nastudovala ... [Více o autorovi]