Zdravý index tělesné hmotnosti (BMI): Na výsledek má vliv věk i menopauza

Fotografie: Depositphotos

Index tělesné hmotnosti je užitečný nástroj, který vám pomůže rozpoznat, zda trpíte obezitou či nikoliv. K výpočtu budete potřebovat pouze svou váhu a výšku.

Index tělesné hmotnosti neboli BMI je nástroj, který lékaři často používají ke sledování obezity na úrovni populace. Jedná se totiž o jednoduchý výpočet, jenž vám prozradí, zda je vaše váha v pořádku, či nikoliv – je k tomu přitom zapotřebí pouze vaše výška a tělesná hmotnost. Stejně tak má výsledná hodnota potenciál určit, jak je na tom vaše celkové zdraví. Přesto je však nutné podotknout, že se nemusí jednat o vhodné měřítko pro každého, neboť existuje několik faktorů, které nezahrnuje, říká doktor Grant Tinsley.

Výpočet indexu tělesné hmotnosti

Index tělesné hmotnosti je jednoduchý způsob, který vám pomůže změřit vaše tělesné složení a určit tak, zda máte normální váhu, nebo trpíte podváhou, nadváhou, či obezitou. Abyste tuto skutečnost mohli určit i vy, stačí provést jednoduchý výpočet a následně vyhledat v tabulce, jak na tom jste – lze ho popsat jako vydělení hmotnosti v kilogramech výškou na druhou mocninu (v metrech). Pokud tedy máte například hmotnost 70 kilogramů a měříte 1,75 metru, výpočet by měl vypadat následovně: BMI = 70 / (1,75 × 1,75) = 22,9.

Jakmile získáte svou hodnotu, můžete se řídit podle následující tabulky, která vám poskytne v závislosti na vašem věku informace o vašem těle:

Věk BMI méně než 18,5 BMI mezi 18,5 a 24,9 BMI mezi 25 a 29,9 BMI více než 30
19 a méně Podváha Normální váha Nadváha Obezita
20–24 Podváha Normální váha Nadváha Obezita
25–34 Podváha Normální váha Nadváha Obezita
35–44 Podváha Normální váha Nadváha Obezita
45–54 Podváha Normální váha Nadváha Obezita
55–64 Podváha Normální váha Nadváha Obezita
65 a více Podváha Normální váha Nadváha Obezita
pas, tuk, nadváha
Fotografie: Freepik

Chyby, které jsou zodpovědné za rozvoj nadváhy a obezity. Vyvarovat se jich je přitom tak snadné

Měli byste však mít na paměti, že index tělesné hmotnosti je pouze jedním z mnoha faktorů, které lékaři berou v úvahu při hodnocení celkového zdraví. To, jak na tom skutečně jste, závisí na mnoha dalších faktorech, včetně například genetiky, životního stylu, stravování a tělesné aktivity. Proto je důležité se před zakročením v návaznosti na získané informace poradit s odborníkem, který vám pomůže určit, zda skutečně máte problém, či nikoliv. Obecně se však jedná o užitečného pomocníka, jenž vám může naznačit, že je s vaším tělem pravděpodobně něco v nepořádku.

Zdroj: Healthline