FAST: 4 písmena, která dokážou při mrtvici zachránit život

Fotografie: Depositphotos

Cévní mozková příhoda neboli mrtvice se vyznačuje několika příznaky, jejichž včasné rozpoznání může zachránit život pacienta, nebo předejít následkům.

Cévní mozková příhoda neboli mrtvice nastává ve chvíli, kdy část mozku není dostatečně zásobena krví. To způsobuje, že přestává fungovat i část těla ovládaná konkrétní oblastí mozku. Kromě toho může být nedostatek krevního zásobení ischemický, jinými slovy může vést až k fatálnímu konci. Znalost příznaků vám může zachránit život a předejít trvalým následkům, říká lékař Seunggu Han.

Příznaky cévní mozkové příhody

Pokud u sebe nebo u druhé osoby začnete pozorovat následující symptomy, okamžitě volejte lékaře:

  • Akutní změna úrovně vědomí nebo všeobecný zmatek,
  • akutní nástup slabosti nebo ochrnutí poloviny či části těla,
  • necitlivost poloviny nebo části těla,
  • částečná ztráta zraku,
  • dvojité vidění,
  • potíže s mluvením nebo porozuměním řeči,
  • potíže s rovnováhou a závratě.

Jak reagovat, pokud druhý člověk dostane mrtvici?

Pokud máte podezření, že někdo ve vaší blízkosti může mít mrtvici, je důležité jednat rychle. Okamžitá léčba mrtvice může minimalizovat její dlouhodobé účinky a snížit riziko úmrtí. Slovo FAST (v překladu „rychle“) je zkratka z anglického jazyka, která vám může pomoci rychle rozpoznat varovné příznaky a známky mrtvice.

Face, v češtině tvář

Máte-li podezření, že druhá osoba vedle vás právě prožívá útok cévní mozkové příhody, zkuste ji požádat, aby se usmála. Sledujte, zda jedna strana jejího obličeje není necitlivá. Úsměv může vypadat nerovnoměrně. Představte si to tak, jako když jdete od zubaře a máte umrtvenou jednu část úst – nedokážete ji ovládat. V tomto případě to vypadá velmi podobně.

Fotografie: Freepik

Arm, v češtině ruka nebo paže

Požádejte potenciálního pacienta, aby zvedl obě ruce. Pokud se na jedné straně těla vyskytuje slabost nebo necitlivost, daná osoba jednu z paží neudrží nahoře, a neustále jí tak bude klesat dolů. Jedná se o známku mrtvice, ihned tedy volejte záchrannou službu.

Speech, v češtině řeč

Lidé, kteří prodělali mrtvici, mohou mít potíže s mluvením nebo nemluví vůbec. Jejich řeč může být také nesrozumitelná. Požádejte osobu, aby zopakovala jednoduchou větu, a sledujte případnou nezřetelnou řeč. Pacient také může mít problém rozumět vám. Slyší vás, ale neví, co mu říkáte.

Time, v češtině čas

Jakmile u druhého člověka diagnostikujete útok mrtvice, nastává hra o čas. Máte-li možnost, můžete ho odvézt do nejbližší nemocnice nebo na pohotovost, nejlépe ihned zavolejte rychlou záchrannou službu, která se o postiženého postará na místě a zaveze ho do nemocnice.

Zdroj: Healthline, Healthline

Psaní článků se zdravotnickou tematikou se začala věnovat hned po studiu vysoké školy. Za celou svou kariéru nastudovala ... [Více o autorovi]