Nejčastější příčiny mrtvice, Alzheimerovy choroby a hypertenze. Mějte v nich jasno a včas je rozpoznejte

Fotografie: Freepik

Tato onemocnění jsou velmi vážná a mohou být až život ohrožující. Je tedy dobré o nich něco vědět, abyste měli možnost jejich vzniku předejít nebo jejich výskyt včas zachytit.

Lékaři Timothy J. Legg a Seunggu Han vysvětlují, jak je možné, že dochází k  mrtvici, Alzheimerovi choroby či hypertenzi. Jak jistě všichni víme, velkou roli v každém lidském těle hraje krev – krevní oběh. Pokud nastane stav zvaný mrtvice, Alzheimer a hypertenze, jedná se o porušení mikrocirkulace krve. Existuje určité vysvětlení, proč k takovému onemocnění přichází. 

Potíže se srdcem a cévami, neboli kavitace v těle

V srdečních komůrkách je umístěné zařízení, které se rozvibruje jakmile vstoupí do cév a srdce impulz ze svalu. Jakmile se projeví potíže spojené s aortou, začnou trpět i impulzy, což negativně ovlivní krevní oběh dolních končetin. A jak je známo, pokud se budeme hýbat, sportovat, zapojí se velké množství svalů v těle, což vytváří vyšší objem krve. 

Fotografie: Pixabay

Jakmile se krev v těle rozproudí, začne se v krvi rozptylovat kyslík, dusík, oxid uhličitý. S nástupem vibrací se plyny rozprostřou do mezibuněčného prostoru a začne se zvyšovat množství krve. Například, když je nám velká zima, zvýší se průtok krve, aby se tělo mohlo začít ohřívat. Jednoduše řečeno, pohyb je více než důležitý a pro tělo nepostradatelný.

Svaly v oblasti krku, ledviny a jiné úzce souvisí s hypertenzí

Velkou zajímavostí je, že svaly v oblasti krku úzce souvisí se sníženou funkci ledvin. Bolesti, skříplý nerv a napětí v krční páteři ovlivní hrudní oblast, ale i bederní oblast. Dlouhodobé omezení krční páteře vede k výčnělku až kýle. Takzvaně zablokovaná páteř nepodporuje správný krevní oběh a utlačují se vazivové prstence obratlů a nervová vlákna, která zajišťují správný chod mnoha orgánům v těle.

Fotografie: Pixabay

Jakmile se kvůli utlačenému nervu změní impulzy vedené míchou, mozkem a procházejícím nervem, nervová vlákna vzniká pro tělo obtíž, kdy nemůže správně kontrolovat mnoho orgánů, například štítnou žlázu, zuby, oči, uši. Dbejte na to, aby nervy v krční páteři fungovaly správně, předejdete tak mrtvici a jiným nebezpečným zdravotním komplikacím.

Alzheimer je také úzce spojen s problémy krku

Když si vyzkoušíte prsty mírně silně zmáčknout oblast krční páteře, neměly by vzniknout bolesti. A pokud ucítíte bolest, ve většině případů nepochází ze samotného svalu, ale z edematózního nervového vlákna. Jestliže trpíte dlouhodobou bolestí krční páteře a postupně, každodenním správným rozmasírováním se vám daří odbourávat bolesti, můžete si zlepšení paměti.

Fotografie: Pixabay

Nejen paměti, ale i zlepšení zraku a sluchu. Proto je opět velmi důležité se celý život hýbat, abyste předešli potížím s krční páteří. Je vhodné zajistit i kvalitní spánek. Nejlépe však správnou matrací a ergonomickým polštářem. Denně své tělo protahujte a nevyvíjejte velký tlak na páteř. Také se snažte nezatěžovat pouze jednu stranu svalů, aby nedošlo ke špatnému průtoku krve a riziku infarktu.

Zdroj: Healthline, Healthline