Trombóza a embolie jsou život ohrožující problémy. Naučte se je včas rozpoznat podle těchto příznaků

Fotografie: Freepik

Trombóza a embolie jsou život ohrožující stavy, které se týkají našeho oběhového systému. Jejich přítomnost v našem těle zvyšuje riziko srdečního infarktu nebo mrtvice.

Jejich příznaky a způsob vzniku se ale liší. I když se na první pohled může jednat o jeden a ten samý zdravotní problém, ve skutečnosti jsou to dva naprosto odlišné stavy. Jejich dopad na náš zdravotní stav ale může být v obou případech fatální.

Příznak se v obou případech liší podle toho, kde k trombóze nebo embolii dojde. Mezi příznaky může patřit otok nebo zarudnutí, velký vliv na ně ale má místo výskytu. Faktory, které se na výskytu tohoto zdravotního problému podílejí, jsou nezdravý životní styl, kouření, vysoký krevní tlak, obezita, ale i vyšší věk. 

Příznaky se liší podle místa výskytu 

Trombóza je zdravotní stav, kdy v našem těle dojde ke vzniku cévní sraženiny. Následkem toho dochází k omezení snížení průtoku krve v dané oblasti a následně i k celkovému ucpání. Nejprve dojde k ucpání cévy, následně k poškození cévní stěny a následkem toho ke změně krve.

Oproti tomu embolie je stav, kdy je do našeho krevního oběhu zanesen cizí materiál. Může se jedna o tuk, vzduch nebo krevní sraženinu. Tento materiál se následně pohybuje naším krevním oběhem a blokuje přirozený průtok krve.

Fotografie: Freepik

 

Například žilní trombóza primárně vzniká v žilách, může ale dojít k tomu, že se krevní sraženina dostane do plic a následkem toho vzniká plicní embolie. Cizí materiál nebo krevní sraženina zůstává zachycena v žilách plic a narušuje nebo zcela omezuje průtok krve. Mezi příznaky se řadí problémy s dýcháním, bolest na hrudi, závratě a vykašlávání krve. Tento stav se neobejde bez okamžité lékařské pomoci. Žilní trombóza se velmi často vyskytuje po ortopedických zákrocích v oblasti pánevních končetin. Ta se projevuje výrazným otokem, bolestivostí a citlivostí daného místa.

Nepodceňujte prevenci během těhotenství 

Trombóze ale může postihovat i naše tepny. Příznaky jsou velmi podobné žilní trombóze a řadí se sem hlavně bolesti končetin včetně jejich otoků. Pociťovat ale můžeme také bolest na hrudi nebo celkovou slabost v jedné polovině našeho těla. Rizikovým stavem, který vzniku těchto onemocnění předchází, může být úraz, těhotenství, dlouhá doba tělesné nečinnosti, ale také sekundární onemocnění. Zvýšenou pozornost také musíme dát v případě, že máme v rodinné anamnéze tento zdravotní stav zaznamenán.

Fotografie: Freepik

 

Během těhotenství je riziko vzniku krevní sraženiny velmi vysoké. Ve velmi vzácných případech může dokonce dojít k embolii plodové vody. K tomu dojde v případě, že se plodová voda dostane do cév těhotné ženy. Ke vzniku embolie ale může dojít také vpravením vzduchu nebo vody do cévy pomocí injekční stříkačky. Krevní sraženina může být z našeho těla odstraněna chirurgickým zásahem nebo speciálními ředidly na krev. Jako podpůrná terapie se doporučuje terapie pomocí kyslíku.

Zdroj: Healthline

Psaní článků se zdravotnickou tematikou se začala věnovat hned po studiu vysoké školy. Za celou svou kariéru nastudovala ... [Více o autorovi]