Studie vědců přichází s prvním vyhodnocením účinnosti očkování v Izraeli. Čísla jsou více než nadějná

Fotografie: Freepik

Koncem minulého roku začalo v Izraeli masivní očkování obyvatel vakcínou od společnosti Pfizer. Po necelých dvou měsících od začátku očkování přicházejí první ucelené informace ohledně účinnosti vakcíny v praxi.

Vakcína proti nemoci COVID-19 společnosti Pfizer byla podrobena srovnávací studii, které se zúčastnilo 1,2 milionu lidí. Přesná polovina tohoto počtu, tedy 600 tisíc osob, byla vakcínou naočkována, referenční srovnávací skupinu tvořilo 600 neočkovaných osob.

Obě skupiny byly vystaveny stejným podmínkám a jak se ukázalo, účinnost vakcíny, přestože nedokáže infekci zcela potlačit, je velmi dobrá. U očkovaných jedinců bylo dosaženo těchto výsledků:

  • až o 94 % méně symptomatických nákaz
  • až o 92 % méně případů s vážným průběhem
Fotografie: Freepik

Podmínky a výsledky klinické studie vakcíny

Popsaná klinická studie byla sestavena tak, aby odhalila účinek na všech demografických skupinách včetně těch rizikových a současně zajistila stejné podmínky pro očkované i neočkované jedince. Z celého počtu očkovaných až více než 25 % tvořily osoby starší 60 let.

Vakcína byla podávána ve dvou dávkách, přičemž po očkování druhou dávkou se výrazně zvýšila odolnost očkovaných osob zejména v souvislosti se symptomy onemocnění. Pro všechny účastníky studie navíc byly zajištěny stejné podmínky, které umožnily účinnost vakcíny potvrdit. Podmínky zahrnovaly jednak karanténní opatření, jednak stejná rizika nákazy pro všechny účastníky studie.

Srovnávací skupina byla navíc důkladně vybírána tak, aby odpovídala demografickému rozdělení sledované skupiny očkovaných osob, tzn. ve stejném nebo obdobném rozptylu věkového zastoupení, pohlaví, zdravotního stavu apod.

Fotografie: Freepik

Výsledky klinické studie a její srovnání s dalšími výzkumy

Obdobnou studii stejné vakcíny podnikly také další izraelské subjekty s velmi podobnými výsledky. Účinnost vakcíny se po druhé dávce ukazuje být až na úrovni 93-95 %, což znamená, že téměř všichni očkovaní jedinci se po vystavení nákaze buď vůbec nenakazili, nebo byl průběh jejich infekce asymptomatický.

V současné době byla v Izraeli očkována až třetina obyvatelstva (3,2 milionu dvou dávkové vakcíny) a výsledky vakcinace se jeví jako velmi úspěšné. Výsledky studie a jí podobných představují první z řady dalších klinických studií, které potvrdí účinnost vakcíny v celém rozsahu, již nyní však můžeme říci, že jsou relativně pozitivní.

Zdroj: The Jerusalem Post

Psaní článků se zdravotnickou tematikou se začala věnovat hned po studiu vysoké školy. Za celou svou kariéru nastudovala ... [Více o autorovi]