Studie ukazuje, že až 76% pacientů hospitalizovaných s Covid-19 má i půl roku po vyléčení specifické potíže

Fotografie: Shutterstock

Nejnovější studie provedená mezi pacienty z nemocnice ve Wu-chanu odhaluje, že 76 % hospitalizovaných na jaře minulého roku s onemocněním COVID-19 trpí i po 6 měsících různými obtížemi. Nejčastěji se jedná o únavu, svalovou slabost, potíže s dýcháním a spánkem, psychické obtíže, mimo jiné úzkost.

Studie provedená čínskými lékaři tak potvrzuje obavy ostatních vědců, že důsledky onemocnění COVID-19 jsou po prodělané nákaze dlouhodobého charakteru.

Dlouhodobé sledování hospitalizovaných pacientů

Čínští lékaři se zaměřili ve své studii na pacienty, kteří byli hospitalizovaní s těžším průběhem v nemocnici Jinyintan ve Wucha-nu mezi lednem a květnem loňského roku. Do pozorování zahrnuli celkem 1733 pacientů mužského pohlaví v průměrném věku 57 let, přičemž 76 % si stěžovalo na minimálně jeden příznak koronaviru i po 6 měsících po prodělání nákazy.

Všichni dotazovaní byli hospitalizováni se středně těžkým průběhem a převážně s dýchacím obtížemi, někteří z pacientů byli připojeni na plicní ventilátor.

Dýchací i psychické obtíže

Mezi nejčastější důsledky, které dotazovaní pociťovali v období od června do září, tedy 6 měsíců po hospitalizaci, byly dýchací obtíže. U většiny z nich se také prokázalo postižení plic v různé intenzitě. Dále 63 % respondentů cítilo permanentní únavu spojenou s oslabením svalstva.

Fotografie: Freepik

Mezi další časté symptomy patřily potíže se spánkem nebo usínáním. Další velkou skupinu pacientů trápily psychické problémy, nejčastěji pacienti vykazovali známky úzkosti nebo deprese, přičemž s těmito obtížemi se neléčili před setkáním s patogenem koronaviru.

Nízké množství protilátek vzbuzuje otázky

COVID-19 jako nové onemocnění přináší neustále nové otázky, na které vědci stále neznají přesné odpovědi. Vážné obavy proto u vědců vyvolává nízké množství protilátek, které se prokázalo u 94 zkoumaných pacientů.

Fotografie: Freepik

Po odběru krve po 6 měsících od prokázané nákazy byly totiž protilátky o 52 % nižší, což posiluje tezi o možné reinfekci koronavirem SARS-CoV-2. K obdobným závěrům došla i komise Světové zdravotnické organizace, která varuje před důsledky nákazy u mladší populace, včetně těch, co prodělali asymptomatickou nákazu.

Dlouhodobé důsledky je nutné sledovat

Výzkum čínských vědců potvrzuje obavy ostatních vědců o dlouhotrvajících následcích onemocnění COVID-19 a poškození vnitřních orgánů, především u plic, ledvin a srdce. Je proto nutné také sledovat důsledky u asymptomatických, nehospitalizovaných pacientů nebo nemocných s lehkým průběhem a zařadit je do pozorovacích studií.