Souvislost mezi verbálním zneužíváním a úzkostí, kterou všichni ignorují

Dlouhodobé duševní zneužívání a úzkost spolu úzce souvisejí, zejména když někdo prochází traumatem a velkým stresem. V tom případě se u nich rozvinou mentální poruchy a zde je nejčastější úzkost.

Každý moc dobře ví, že křik, urážky, neúcta, slovní šikana a ponižování mohou vést k devastaci. V mnoha situacích je slovní zneužívání stejně škodlivé, jako fyzické zneužívání. Nejvíc se to týká duševního zdraví dospívajících. U slovně týraných osob je poškozena sebeúcta. Vzhledem k tomu, že tato traumata mají negativní dopad na celkové duševní zdraví člověka, nikdo netouží něco takového zažít. Pokud jste jedním z těch, kteří takovou situaci na vlastní kůži zažili, jste si vědomi, že to může zcela ovlivnit váš život, narušovat vaše vztahy i práci.

Krátkodobé symptomy

 • Neustálé přemýšlení nad negativními věcmi

 • Velmi malá sebeúcta a nízké sebevědomí

 • Nerozhodnost

 • Nedostatek nadšení

Dlouhodobé příznaky

 • Úzkost

 • Deprese

 • Poruchy příjmu potravy

 • Problémy s trávením

 • Chronická bolest

 • Sebevražedné sklony

 • Migrény

Zneužívání může být provedeno tam, kde lidé nic nevidí. Ke zneužívání může dojít ve škole, doma nebo dokonce v práci. Někteří lidé si vybírají slabší článek a vybíjejí si na něm své vlastní komplexy méněcennosti. Tento typ zneužívání/šikanování není tak viditelný, ale může vést k vážnému traumatu a poškození zdraví celé osoby. Lidé zneužívání tímto způsobem pociťují prázdnotu a mají pocit, že jsou úplně zbyteční. A ať dělají co dělají, že nikdy nebudou dost dobří, aby se vyrovnali druhým.

Dobrá nálada ostatních způsobuje, že tito násilníci cítí, že ztrácí kontrolu. To je „motivuje“, aby si vybrali ten správný okamžik, aby se tento šťastný člověk opět cítil špatně. Musíte být opatrní, pokud ve svém životě máte takovou osobu a nikdy jim nedovolte dosáhnout svého cíle. Mějte oči otevřené, když budete mít podezření, že si někdo léčí své mindráky na vašem dítěti nebo jiné osobě z rodiny či vašich přátel. Tito tyrani obvykle napadají něčí koníčky, zájmy a další věci, které se jim líbí. Zneužívaní lidé si začínají myslet, že nejsou dost dobří a cítí se bezcenní.

Lidé, kteří zneužívají, bohužel nikdy nepřiznají, že udělali něco špatného a rozhodně nemají v plánu se omlouvat. Myslí si, že oni jsou ti nejlepší. Obviňování je další charakteristikou lidí, kteří zneužívají, a obvykle vinu hází na ostatní. V takovém případě si týraný člověk začne myslet, že není dobrý a skutečně je to on, kdo za špatnou situaci může. To je něco, co může vážně poškodit zdraví takto utlačovaného člověka.

Věříme, že po přečtení tohoto článku si více uvědomíte slovní zneužívání a budete věnovat více pozornosti a začnete si všímat věcí kolem sebe.