Smrt na sebe předem upozorňuje pomocí zřejmých signálů. Patří mezi ně i změny dýchání a vědomí

Fotografie: Depositphotos

Lidé často hledají informace o příznacích blížící se smrti, buď proto, že se starají o někoho, kdo je na konci života, nebo proto, že se zajímají o vlastní odchod ze světa.

Smrt je pro mnohé z nás tabuizovaným tématem, ale přesto je to přirozená součást lidského života. Během této poslední fáze je důležité rozpoznat a porozumět náznakům, které ukazují, že se tělo připravuje na odchod. Příznaky blížící se smrti mohou být fyzické, emoční i psychologické povahy, a každý z nich nám může poskytnout důležité informace o stavu jedince, říká doktorka Carissa Stephens. Navíc mohou pomoci jak zdravotníkům, tak rodině připravit se na tuto situaci a zajistit adekvátní péči umírajícímu člověku, jak uvádí souhrnná studie z roku 2023.

Změny vědomí a schopnosti komunikace

Jedním z prvních příznaků blížící se smrti může být postupný pokles vědomí a schopnosti komunikace. Pacienti mohou být letargičtí nebo nekomunikativní a mohou se stále více uchylovat ke spánku. Američtí vědci zaznamenali, že asi tři dny před smrtí se snižuje reakce na vizuální podněty, dva dny před smrtí pak i na verbální podněty.

Změny dýchání

Carissa Stephens uvádí, že změny v dýchání jsou častým příznakem blížící se smrti. Dýchání může být povrchní, nepravidelné nebo zrychlené. Mohou se objevit i dlouhé pauzy mezi nádechy a výdechy, které naznačují selhání dechových center v mozku. Tento stav je často spojen s poklesem krevního tlaku a oběhovým selháním.

Pokles krevního tlaku

Krevní tlak může dle Carissy Stephens začít klesat, což je další známka, že se tělo blíží smrti. Pokles krevního tlaku může vést k nedostatečnému prokrvení orgánů a tkání, což může mít za následek zhoršení stavu až selhání vitálních orgánů.

Smrt, nemocnice
Fotografie: Freepik

Změny teploty těla

Teplota těla může začít kolísat, s tendencí k poklesu, až se tělo stává chladným na dotek. To může být způsobeno poklesem metabolických procesů v těle, které jsou nezbytné pro udržení normální teploty, uvádí web Healthline.

Žena téměř přišla o život poté, co se dotkla nenápadné rostliny, která roste všude kolem nás

Změny výtoku moči a stolice

Healthline dále zmiňuje příznaky související s výtokem moči a stolice, které mohou zahrnovat zadržování moči nebo inkontinenci, stejně jako změny v konzistenci a frekvenci stolice. Tyto změny mohou být důsledkem oslabení svalů nebo selhání trávicího systému.

Nedostatek chuti k jídlu a pití

Blížící se smrt může vést k celkovému poklesu chuti k jídlu a pití, zmiňuje studie z roku 2018. To může být způsobeno nejen fyzickými faktory, jako je oslabení svalů žvýkacího aparátu nebo potlačení hladového a žíznivého reflexu, ale také psychologickými faktory spojenými se smířením se smrtí.

Je důležité si uvědomit, že příznaky blížící se smrti mohou být individuální a každý člověk prožívá tento proces jiným způsobem. Ještě jedna důležitá poznámka, kterou často slyšíme od lidí na sklonku jejich života, je pocit lítosti či žal, o čemž jsme vás v minulosti informovali na webu ZdravéStravování. Tyto pocity nám mohou pomoci uvědomit si důležitost života a podnítit nás k tomu, abychom si každého okamžiku vážili a žili naplno.

Vyrůstala v rodině lékařů, takže se již od raného dětství věnuje všemu, co je spojeno se zdravím. Během své profesn... [Více o autorovi]