Blížící se smrt narušuje smyslové vnímání. Zrak bývá upozorněn iluzí až halucinací

Fotografie: Depositphotos

Několik dní před příchodem smrti lze pocítit změny smyslového vnímání, včetně halucinací a děsivých iluzí. Známek konce je však mnohem více.  

Ještě před smrtí se lidé mohou často potýkat se známkami, které je o přicházejícím konci mohou varovat. Kromě problémů s dýcháním, desocializace a snížené energie to však mohou být také smyslové změny, jako je výskyt halucinací a děsivých iluzí. Je ovšem nutné podotknout, že se jedná o obecné příznaky, které mohou být ovlivněny mnoha faktory jedince, včetně nemocí a užívání léků – u některých lidí může podle odborníků proces umírání navíc trvat týdny, zatímco u jiných několik dní nebo hodin.

Smyslové změny

U umírajících osob se často vyskytují neobvyklé smyslové změny, které mohou ovlivnit jejich vnímání, a to zejména ve formě halucinací, iluzí nebo bludů. Stejně tak však mohou pociťovat změny vědomí a více si uvědomovat blížící se smrt. Jednotlivé faktory mohou vypadat následovně:

  • Iluze: Umírající lidé mohou špatně vnímat zvuk nebo si snadno splést předměty v místnosti. To může vypadat například tak, že slyší foukat vítr, ale kvůli změně vnímání si myslí, že někdo pláče. Stejně tak mohou vidět lampu stojící v rohu a myslet si, že je to neznámý člověk.
  • Halucinace: Osoby před smrtí mohou slyšet hlasy, které ostatní neslyší, vidět věci, jež ostatní nevidí, nebo cítit věci, kterých se ostatní nemohou dotknout ani je nahmatat. Tyto halucinace mohou být pro umírajícího buď děsivé, nebo uklidňující – záleží především na tom, v jakém prostředí se nachází.

  • Bludy pronásledování a bludy vznešenosti: Umírající lidé si mohou plést realitu se svými myšlenkami, a myslet si tak, že se jim ostatní snaží ublížit nebo jim způsobit újmu. Stejně tak se mohou domnívat, že jsou schopni dosáhnout věcí, které jsou nemožné, jako je například lítání nebo schopnost projít zdmi.

  • Vědomí blízké smrti: Osoby před smrtí mohou také uvádět, že si uvědomují blížící se smrt, a tvrdit, že brzy budou moci spatřit svého Boha či jinou náboženskou postavu nebo milované přátele a příbuzné, kteří již zesnuli. Umírající často také hovoří o přípravě na výlet, cestování nebo o činnostech s ním spojenými, jako je nástup do letadla nebo balení zavazadel.

Smrt je přirozenou součástí života. Jaké pocity člověk v tento moment prožívá?

alzheimer demence
Fotografie: Freepik

Tyto smyslové změny se mohou u umírajících osob střídat během dne a často se projevují také v noci. Pokud by byly příliš intenzivní, mohou jim být poskytnuty vhodné léky, které je uklidní.

Zdroj: Hospice Foundation of America

Psaní článků se zdravotnickou tematikou se začala věnovat hned po studiu vysoké školy. Za celou svou kariéru nastudovala ... [Více o autorovi]