Riziko mrtvice se zvyšuje společně s věkem. Vliv na ni má také obezita, vysoký krevní tlak nebo vysoký cholesterol

Fotografie: Depositphotos

Mrtvice nepředstavuje riziko pouze pro starší dospělé, nevyhýbá se nikomu. Některé věkové skupiny jsou však více v ohrožení než jiné, a proto by měly zohlednit svůj životní styl.

Riziko mrtvice se zvyšuje s věkem. V těle existuje několik různých procesů a nemocí, které mohou zvýšit riziko mrtvice, včetně obezity, vysokého krevního tlaku a vysokého cholesterolu. I když ne všechny tyto problémy souvisejí s věkem, přítomnost jednoho nebo několika těchto stavů se však časem zvyšuje. Podle Centra pro kontrolu a prevenci nemocí je méně než 40 % lidí hospitalizovaných kvůli mrtvici mladších 65 let. Celkově se zdá, že se riziko mrtvice nejvíce zvyšuje po 60. roce věku, říká doktorka Angela Ryan Lee.

Riziko perinatální mrtvice

Cévní mozkové příhody, ke kterým dojde v perinatálním období, jsou považovány za mozkové příhody, jež nastanou před porodem a během prvních 28 dnů po porodu. Většina perinatálních cévních mozkových příhod je ischemických, způsobených náhlou ztrátou nebo přerušením přívodu krve do mozku. Arteriální ischemické infarkty jsou nejčastější, což vede k více než 80 % mozkových příhod v této věkové skupině. Zbytek perinatálních mrtvic je obvykle způsoben krevními sraženinami.

Riziko dětské mrtvice

Cévní mozková příhoda, ke které dojde kdykoli ve věku od 28 dnů do 18 let, je považována za dětskou mrtvici a nejvíce jsou ohroženi děti mladší 5 let. Mezi rizikové faktory dětské mozkové příhody patří:

  • srpkovitá anémie,
  • poruchy srážlivosti krve,
  • problémy se srdcem a krevními cévami,
  • hemoragické mrtvice.

Útoky, které spadají do těchto kategorií, tvoří asi polovinu všech dětských mozkových příhod. Ischemické cévní mozkové příhody tvoří druhou polovinu a jsou nejčastěji způsobeny srdečními nebo cévními problémy.

Riziko mrtvice u mladých dospělých

V prvních letech dospělosti se riziko cévní mozkové příhody způsobené krvácením z úrazu nebo vrozenou vadou snižuje, ale míra ischemické cévní mozkové příhody začíná stoupat. Ačkoli jsou mozkové příhody v mladé dospělosti často méně závažné než ty, které se vyskytují u starších dospělých, prevalence mozkových příhod u mladších dospělých se zvyšuje.

mozek sraženina
Fotografie: Freepik

Ischemické cévní mozkové příhody jsou v této věkové skupině nejčastější a tvoří zhruba 75 % mozkových příhod u lidí ve věku 18 až 45 let, zatímco hemoragické cévní mozkové příhody tvoří asi jen čtvrtinu. Mezi rizikové faktory v této věkové skupině patří například:

  • obezita,
  • HIV,
  • srpkovitá anémie.

Jiné rizikové faktory, které jsou tradičnější u starších dospělých, jako je vysoký cholesterol a kouření cigaret, byly méně často spojovány s mrtvicí u mladých dospělých.

Riziko mrtvice u starších dospělých

Riziko mrtvice se zvyšuje s věkem, přičemž průměrný věk mrtvice je kolem 74 let. Ischemické mrtvice jsou zdaleka nejčastější u starších dospělých a mnohé z nich jsou spojeny se srdečními problémy, jako je onemocnění koronárních tepen a fibrilace síní. Ve většině případů jsou mozkové příhody u starších dospělých výsledkem kombinace více faktorů zdraví a životního stylu.

Zdroj: Healthline

Psaní článků se zdravotnickou tematikou se začala věnovat hned po studiu vysoké školy. Za celou svou kariéru nastudovala ... [Více o autorovi]