Při mozkové mrtvici jde hlavně o čas. Rozpoznejte její příznaky již v rané fázi

Cévní mozková příhoda neboli mrtvice v mnoha případech vzniká náhle a nečekaně. Příčiny vzniku jsou dvojího typu. Buď pacient prodělá takzvanou ischemickou cévní mozkovou příhodu, kdy v důsledku ucpání mozkové tepny se mozek dostatečně neokysličuje, nebo propukne hemoragická cévní mozková příhoda, jejíž hlavním důvodem je prasknutí mozkové tepny a následné krvácení. Případné riziko vzniku mrtvice lze prý zpozorovat i měsíc předem. Jaké znaky sledovat?

Rizikové faktory, které mohou přispět k vzniku mrtvice

Některé faktory mohou k propuknutí cévní mozkové příhody přispět. Jaké to jsou?

  • hypertenze
  • zvýšený cholesterol v krvi
  • cukrovka
  • obezita, nebo fibrilace síní

Také negativně působí kouření a nadměrné pití alkoholu. Proto je důležité v rámci prevence zlepšit životní styl a do jídelníčku zařadit více zdravých potravin a odpovídající pohybovou aktivitu. Pomůže i obyčejná rychlejší chůze.

Jaké jsou varovní znaky mrtvice

Pokud dojde, i kdyby jen k částečnému ochrnutí určité části těla, je to varovné. Ke změnám může docházet především v obličeji. Dalším příznakem může být ztráta citlivosti, nebo také změněná schopnost komunikace. Dotyčný mluví překotně, nebo se není schopný vyjádřit vůbec.

Občas také dochází ke stavům, kdy postižený mrtvicí není schopen druhému rozumět. Nutné je také sledovat: ztrátu rovnováhy, intenzivní bolest hlavy, nebo případné potíže se zrakem, kdy dotyčný může přestat vidět na jedno oko, nebo má rozostřené vidění.

Jak postupovat při zjištění varovných příznaků?

Pokud snad zpozorujete výše uvedené příznaky u kohokoliv z blízkých, nebo u sebe, je nutné co nejdříve kontaktovat lékaře. Zavolat záchrannou službu včas může život zachránit. U cévní mozkové příhody se skutečně hraje o čas. Čím dříve je poskytnutá nemocnému první pomoc a léčba, tím pravděpodobnější je, že rekonvalescence nebude příliš složitá a dotyčný se vrátí brzy k normálnímu životu.

Jak se cévní mozková příhoda léčí?

U ischemické cévní mozkové příhody se nejčastěji provádí takzvaná intravenózní trombolýza a mechanická embolektomie. Cílem je zprůchodnit ucpanou mozkovou tepnu a odstranit krevní sraženinu. Dále se podávají pacientovi léky na krevní tlak, ředění krve a stabilizaci stavu se ihned provádí rehabilitace pro obnovu mobility, pokud je, jakkoliv zasažena.

U cévní mozkové příhody hemoragické je v rámci první pomoci důležité zastavit krvácení do mozku. To se provádí chirurgickou cestou, takzvaným clippingem. V obou případech je velice důležitá následná rehabilitační péče, která by měla dotyčného opět přivést do normálního života plného soběstačnosti. V některých těžších případech je pak nutné zajistit sociální péči a docházení ošetřovatelky, či dokonce zdravotní sestry do domova nemocného.

Fotografie: Freepik


Řekněte ostatním, co si myslíte