Rakovina kůže je spojena s řadou mýtů, některé z nich jsou opravdu zarážející

Rakovina kůže je relativně zákeřná a nenápadná nemoc, která může mít fatální následky. Ke vzniku rakoviny kůže dochází přeměnou buněk v horní vrstvě pokožky (epidermis) a v pigmentových buňkách. Následně se může formou metastáz rozšířit také do vnitřních orgánů. Z tohoto důvodu jsou u rakoviny kůže (která představuje jedno z nejrozšířenějších onkologických onemocnění) rozeznávány tři základní druhy karcinomů, a to bazaliom, melanom a spinaliom.

Základní prevencí rakoviny kůže je včasná diagnóza, a tedy pravidelná kontrola kožních úkazů – především znamének. Řada lidí je ovšem přesvědčená, že se riziku rakoviny kůže vyhýbá dodržováním zásad, jež se nezakládají zcela na pravdě. Zde jsou nejčastější mýty, které se vžily pro prevenci rakoviny kůže.

Mýty o správné prevenci rakoviny kůže

Základní prevencí rakoviny kůže je ochrana pokožky vhodnými prostředky, a pak pravidelné návštěvy kožního lékaře. Lidé si často myslí, že se chrání následujícími způsoby, nejedná se však o činnosti a aktivity, které by měly přímý a ověřený dopad na zdraví kůže.

1. Riziko rakoviny kůže nehrozí, pokud se vaše pokožka dobře opaluje

U lidí, jež mají typ pokožky, který se snadno a hezky opaluje do hněda, se často tato vlastnost sama považuje za účinnou prevenci. Opak je však pravdou – to, že se při opalování nespálíte, vás proti rozvoji melanomu nebo bazaliomu nikterak nechrání. Již samotné opalování představuje pro povrchové vrstvy pokožky riziko a zvyšuje pravděpodobnost výskytu karcinomu.

2. Karcinomy vznikají pouze na kůži

Kromě melanomů a bazaliomů na kůži může dojít k rozvoji speciálního typu také v očích. Tkáň bulvy je tvořena stejným typem buněk jako svrchní vrstva pokožky a může být tudíž zasažena speciálním typem melanomu. Proto je také nutné oči před UV zářením chránit, a to tím více, čím světlejší barvu mají.

Fotografie: Pixabay

3. Děti je potřeba v rámci prevence nechat opalovat

Tento mýtus je sám o sobě velmi nebezpečný, jelikož vede k výrazným rizikům již v ranném věku. Dětská pokožka je bez ochrany proti sluníčku stejně (ba i více) náchylná k poškození jako kůže dospělého. Vystavováním slunci nezískává žádnou dodatečnou ochranu.

4. V zimě není potřeba pokožku chránit

Na tento fakt řada lidí zapomíná, jelikož v zimě býváme mnohem více zahalení. Odhalené části těla by však měly být zejména ve slunečných dnech pokryty ochrannou vrstvou krému nebo slunečními brýlemi. Riziko je v zimě vyšší zejména kvůli odrážení UV paprsků od světlých sněhových a ledových ploch.

5. Pokud slunce nesvítí, není potřeba se chránit

I v zamrčených dnech vyžaduje pokožka potřebnou péči. Pokud je pod mrakem, je riziko spálení sice nižší, nebezpečné UV záření však mraky proniká. Z tohoto důvodu je potřeba používat ochranné prostředky prakticky každý den.

Úvodní Fotografie: Freepik


Řekněte ostatním, co si myslíte