Často podceňované příznaky rakoviny. Důrazné varování pro všechny, kteří by chtěli hazardovat se svým životem

Fotografie: Depositphotos

Rakovina je jednou z nejobávanější nemocí. Protože úspěšnost léčby záleží na včasnosti odhalení nemoci, je dobré se naučit rozpoznávat její příznaky.

K nádorovému onemocnění dochází tehdy, když se některá populace vlastních buněk v organismu vymkne kontrole a začne růst. Bujení může být nezhoubné, tedy život neohrožující, ale také zhoubné, které je schopné člověka v krátkém čase zahubit. V takovém případě je třeba zahájit co nejdříve léčbu, aby nedošlo ke vzniku metastáz, tedy prorůstání rakoviny do orgánů v těle, říká lékař Daniel Murrell.

Jak vzniká nádor

Nádorem lze označit soubor buněk, které rostou samostatně bez řízení organismu. Může vzniknout v kterékoliv tkáni. V praxi ale nejvíce postihuje ty tkáně, které se rychle množí. Týká se to zejména dýchací soustavy a trávicí soustavy, nebo tam, kde jsou buňky stimulovány pomocí hormonů – v prostatě, vaječnících nebo prsech.

Podceňované příznaky

Bohužel situace je z hlediska rakoviny taková, že spousta lidí buď příznaky nezná, nebo jim nevěnuje pozornost. Problémem je také to, že lidé nechodí na preventivní prohlídky, jež by pomohly rakovinu včas odhalit. Některé příznaky mohou být zaměněny za jiné, neškodné nemoci, takže je lidé ani neberou za varovné.

Které jsou varovné signály

Existují určité signály, jež jsou varovné, a neměly by tudíž uniknout pozornosti. Týká se to například přetrvávajícího kašle, chrapotu, změny močových návyků, změny trávicí aktivity, nevysvětlitelná bolest, emocionální přepracování, intenzivní pocit únavy, snížené libido, nevysvětlitelné krvácení, hubnutí. Každý takový příznak by měl být zkontrolován lékařem a člověk by měl být podroben zevrubnější prohlídce.

Fotografie: Freepik

Včasné odhalení rakoviny zvyšuje šanci na přežití

Zájmem lékařů je odhalit rakovinu co možná nejvíce v jejím počátku, tedy ve situaci, kdy je nejlépe léčitelná. Platí to i pro kolorektální karcinom nebo rakovinu děložního čípku. Proto je u žen tak důležité chodit na pravidelné roční prohlídky ke gynekologovi, a u starších osob provedení preventivní kolonoskopie, tedy vyšetření tlustého střeva endoskopem.

Zdroj: Healthline