Ovlivněte délku svého života díky omezení určitých zlozvyků

Každý člověk by chtěl žít, co nejdéle to jde a mít dokonalí zdraví. Přesto však mnozí z nás provozují činnosti, o nichž je všeobecně známo, že poškozují naše zdraví a logicky se tím promítnou také na výsledné délce života. Pokud patříte mezi osoby, které nechtějí tyto fatální chyby opakovat a pozitivně tak ovlivnit délku svého života, čtěte dále. Dozvíte se, kterým zlozvykům se máte vyhnout.

I po padesátce si prodloužili zdraví o víc než deset let

Nová studie vědců na Harvardské univerzitě ve Spojených státech amerických zkoumala dopad rizikového chování na možnost vést delší a kvalitnější život bez chronických onemocnění, jako je diabetes, kardiovaskulární choroby, rakovina a dalších. Podle tvůrců výzkumného projektu udržování zdravého životního stylu může významným způsobem prodloužit roky prožité bez omezujících tělesných vad a chorob.

Praktikování zdravých návyků ovlivnilo zdraví a délku života zejména u žen, kterým dokázaly získat až jednu dekádu života navíc bez onemocnění. Muži na tom ale nebyli o moc hůře, v jejich případě zdravý život znamenal prodloužení bezproblémového zdraví až o 8 let.

Během studie výzkumníci sledovali život 38 000 mužů po dobu 28 let a 73 000 žen dokonce celých 34 let. Pokud se ale bojíte, že jste doposud zdravé návyky nedodržovali, nemusíte se obávat. Výsledky prokázaly, že ženy i muži, kteří si zdravé návyky osvojili, až v 50 letech věku si život bez nemoci prodloužili o 12 – 14 let oproti kontrolnímu vzorku těch, kteří žádné návyky neměli.

5 klíčů ke zdravému životu

Výzkum byl navržen tak, aby zobrazil vliv pěti způsobů chování, které jsou běžně považovány za zdravé, na pozdější vznik chronických druhů onemocnění. Těchto pět faktorů je:

  • žádné kouření
  • udržování indexu tělesné hmotnosti (BMI) pod 25
  • minimálně 30 minut fyzické aktivity denně
  • mírná konzumace alkoholu
  • kvalitní strava

Ženy, které praktikovaly i pouhé čtyři z těchto pěti návyků měly během následujících 20 – 30 let života menší zdravotní problémy ve srovnání se ženami, které tyto změny do svého života nepřijaly.  V řeči čísel získaly tyto ženy dalších 10,6 roku života bez onemocnění, z toho 8 let bez rakoviny, 10 let bez kardiovaskulárních nemocí a 12 let bez diabetu.

Muži praktikující zdravý životní styl ve srovnání s kolegy, kteří tak nečinili, získali navíc v průměru 7,6 roku života bez nemocí, z čehož bylo 6 let bez rakoviny, 9 let bez srdečních obtíží a více než 10 let bez cukrovky.