Diagnostika neuroendokrinních nádorů je velmi obtížná. Příznaky jsou podobné mnoha dalším onemocněním, lze je ale identifikovat

Fotografie: Unsplash

Neuroendokrinní nádory jsou relativně vzácné a je velmi obtížné je diagnostikovat, a to hlavně z toho důvodu, že jsou jejich příznaky velmi podobné onemocněním jiným, a může tak dojít ke snadné záměně.

Nádory neuroendokrinního systému jsou ojedinělé a jejich příznaky si lze snadno zaměnit s jiným onemocněním. Před stanovením správné diagnózy se projevy onemocnění mohou jevit jako onemocnění gastrointestinálního traktu, astma nebo dokonce menopauza. Charakteristické příznaky onemocnění se mohou rozvíjet i několik let, do té doby je onemocnění snadno zaměnitelné s jiným. Pacienti proto velmi často dostávají větší množství nesprávných diagnóz, než dojde k odhalení pravé příčiny jejich zdravotních problémů.

Kdy se mě onemocnění může týkat?

Onemocnění nejčastěji postihuje dospělé, a to obvykle kolem 60. roku života. Nejčastější lokalizace nádorů je v zažívacím traktu, méně často potom v systému dýchacím. K vývoji těchto nádorů dochází roky a to tak, že zcela bez povšimnutí a vnějších příznaků. Pacienti s tímto onemocněním jsou velmi často neúspěšně léčeni na astma, vředy, záněty střev nebo syndrom dráždivého tračníku. Příznaky těchto onemocnění jsou totiž velmi snadno zaměnitelné.

Fotografie: Unsplash

U žen dochází k přehlížení příznaků tohoto onemocnění hlavně z toho důvodu, že se předpokládá, že patří mezi známky počínající menopauzy. Tím dochází k postupnému rozvoji a šíření rakoviny a léčba je nakonec velmi složitá a zdlouhavá. Projevem onemocnění je také úzkost, která je velmi často přehlížena také z důvodu menopauzy. Pokud u sebe některý z příznaků pozorujete nebo jste dlouhodobě léčeni a bez úspěchu, zkuste s Vaším ošetřujícím lékařem prodiskutovat možnost specializovaného vyšetření.

Jak se onemocnění projevuje?

Při tomto onemocnění vznikají v těle novotvary, které jsou hormonálně aktivní. Dochází u nich k nadměrnému vylučování serotoninu a pankreatických hormonů. To má za následek příznaky, mezi které řadíme průjem, zarudnutí v oblasti obličeje, záchvaty hypoglykemie nebo opakující se onemocnění žaludku a střev. Tyto nespecifické příznaky jsou často příčinou chybné diagnózy. Kvůli nedostatku specifických příznaků jsou proto nádory neuroendokrinního systému diagnostikovány náhodně. 

Fotografie: Unsplash

To, co endokrinní nádory odlišuje od ostatních druhů rakoviny, je jejich rychlost růstu. Je totiž mnohem pomalejší než je tomu u jiného typu onemocnění. Při včasném odhalení to ale pro pacienta znamená mnohem lepší prognózu. Avšak ani pozdní detekce tohoto onemocnění nemusí ve všech případech znamenat vyloučení šance na úspěšnou léčbu. U více než 60 % je onemocnění diagnostikováno ve stádiu, kdy už jsou metastáze i v jiných orgánech těla, a přesto je léčba úspěšná.

Zdroj: Mayo Clinic