Příznaky po očkování vakcínou Vaxzevria, při kterých je vhodné vyhledat lékařskou pomoc

Fotografie: Depositphotos

Evropská agentura pro léčivé přípravky v nedávné tiskové zprávě oznámila, že existuje souvislost mezi podáním vakcíny AstraZeneca a výskytem trombózy.

Trombóza je podle EMA velmi vzácný vedlejší účinek a výhody přípravku převažují nad možnými riziky. Agentura však zdůrazňuje příznaky po očkování, které by neměly být ignorovány. Celkem jde o šest příznaků, které vyžadují okamžitý kontakt s lékařem, jelikož by vás mohly ohrožovat na zdraví.

Dýchavičnost nebo dušnost po očkování

Potíže s dýcháním může být tichým příznakem trombózy a plicní embolie. Na seznamu EMA je dušnost prvním příznakem, který by se měl obávat pacientů, pokud byli v posledních dnech očkováni přípravkem AstraZenecy. Druhým příznakem zmíněným EMA je píchání v oblasti hrudní kosti. Ačkoli je bolest na hrudi obvykle spojena s infarktem, je také charakteristická pro plicní embolii.

Fotografie: Unsplash

Mezi další příznaky patří napjatá prsa a problémy s dýcháním. Pokud se tyto příznaky objeví po očkování přípravkem AstraZeneca, měli byste okamžitě kontaktovat svého lékaře. Jedná se o život ohrožující stav – může dojít k náhlé zástavě srdce. Otok nohou je další příznak, který po vakcinaci touto látkou nelze podceňovat. Nohy mohou být oteklé, kůže může zblednout nebo nabrat šedomodrý nádech. Necitlivost nebo paréza končetin mohou také naznačovat trombózu.

Trvalá bolest břicha po vakcinaci

Dalším příznakem, který by podle EMA mohl naznačovat trombózu jako vedlejší účinek očkování proti COVID-19 , je bolest břicha . Je to příznak, který lze snadno zaměnit s jinými onemocněními, a agentura sama neuváděla, které konkrétní bolesti v břišní dutině by měly být znepokojující. Především to má být „přetrvávající“ bolest. Pokud tedy člověk po očkování pocítí bolest v břiše, měl by se poradit s lékařem.

Fotografie: Freepik

Silná a přetrvávající bolest hlavy, zejména v oblasti očních jamek, je dalším z příznaků trombózy. Dalším je rozmazané vidění, které může být důsledkem poruch průtoku krve. Samostatným příznakem indikovaným EMA jsou malé skvrny krve, které se objeví pod kůží. Nejde však o samotné místo vpichu, ale o další oblasti na těle. Je to také signál, že se v těle může dít něco špatného a že je nutný lékařský zásah.

Zdroj: EMA – Evropská agentura pro léčivé přípravky