Záškuby a halucinace jsou nejčastější příznaky hypnagogie. Jedná se o zvláštní stav vědomí

Fotografie: MartaBaldacci1D / Creative Commons / Attribution-Share Alike 4.0

Hypnagogie je určitý stav, ke kterému může docházet při přechodu z bdělého stavu do spánkového režimu. Často však vyvolává záškuby a další příznaky.

Hypnagogie je přechodný stav vědomí mezi bděním a spánkem, který běžně vyvolává mimovolné a představové zážitky, záškuby těla, nebo dokonce paralýzy. Podle statistik se s ním setkává až 70 % populace, přičemž mnozí lidé často neví, z jakého důvodu k tomuto stavu dochází. Jedná se však o poměrně běžnou záležitost, která nemá negativní vliv na vaše zdraví, ale často vás může vyděsit nebo překvapit, říká doktor Raj Dasgupta.

Jak dochází k hypnagogickému stavu vědomí

Neurony v lidském mozku spolu komunikují prostřednictvím určitého druhu reakcí v důsledku elektrické aktivity. Tuto aktivitu lze naměřit v 5 různých vlnách, a to vln delta, théta, alfa, beta a gama. Pokud je ovšem člověk vzhůru, mozek produkuje spíše vlny alfa a beta, přičemž vlny beta převažují. Jakmile pak začnete být ospalí, převládají vlny alfa. Poté, co však ulehnete do postele, začínají tyto vlny klesat až o 50 procent a dostáváte se do přechodného období k první fázi spánku – právě tehdy může docházet ke stavu hypnagogie.

Lze tedy říci, že během tohoto krátkého období, které běžně netrvá déle než 5 minut, váš pocit přítomnosti přechází z reálného světa do světa snů – a když k tomu dojde, lidé běžně zažívají halucinace, lucidní snění, záškuby těla, a mnohdy dokonce spánkovou paralýzu.

spánek žena
Fotografie: Pixabay

Hypnagogické halucinace

Hypnagogické halucinace jsou imaginární události, které se zdají být skutečné, když jste na pokraji usnutí. Obvykle bývají zrakové, sluchové nebo hmatové, ovšem mohou se týkat i vašich dalších smyslů, pocitů či pohybů. Tento příznak se nejčastěji vyskytuje u mladých dospělých a dospívajících, přičemž s postupem věku ubývají – setkat se s nimi mohou více ženy než muži. Podle odborníků není zcela jasné, co tyto halucinace způsobuje, ovšem mezi rizikové faktory patří především:

  • užívání alkoholu nebo rekreačních drog,
  • nespavost,
  • stres a úzkost,
  • narkolepsie,
  • bipolární porucha,
  • deprese.

Halucinace se mohou objevit ve formě měnících se barev, výskytu náhodných geometrických obrazců, blikajících světel a obrazů lidí, zvířat nebo umělých tváří.

Sluchové halucinace

Až 34 % hypnagogických halucinací zahrnuje také zvuky. Ty mohou být jak tiché, tak i velmi hlasité – například rány do zdí nebo šeptání do ucha. Lidé pak mohou slyšet i zvonění telefonu, zvuky zvonku u dveří, hlas říkající jejich jméno či jiné hlasy nebo slova. Dále se pak před fází spánku často objevují halucinace ve formě pocitů beztíže, létání, pádu nebo přítomnosti druhé osoby v místnosti.

Hypnogogické záškuby

Hypnagogické záškuby jsou náhlé svalové kontrakce, které se mohou objevit při přechodu mozku do spánkového režimu. Nejčastěji způsobují náhlé a silné stahování svalů, jež vás může velmi snadno probudit – nemusíte se však bát, protože se nejedná o známku zdravotních problémů. Ve skutečnosti tento stav postihuje asi 60 až 70 % světové populace.

Spánková paralýza

Spánková paralýza je stav, během kterého máte pocit, že jste vzhůru, ale nemůžete hýbat svaly. Tento stav se také často vyskytuje spolu s hypnagogickými halucinacemi a trpí jím zejména lidé s narkolepsií. Ačkoliv může být tento příznak v mnoha případech opravdu děsivý, vždy odezní během několika minut, a to bez jakýchkoliv zdravotních následků.

Zdroj: Healthline

Psaní článků se zdravotnickou tematikou se začala věnovat hned po studiu vysoké školy. Za celou svou kariéru nastudovala ... [Více o autorovi]